• POROZUMIENIE REZYDENTÓW

Porozumienie Rezydentów

Porozumienie Rezydentów to organizacja zrzeszająca lekarzy oraz lekarzy dentystów w czasie odbywania stażu i specjalizacji w Polsce. Początki organizacji sięgają 2007 roku. Została ona powołana, aby walczyć o lepsze warunki pracy i płacy dla rezydentów.