• PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) to część systemu, która zapewnia wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym lub przebywającym na terytorium Polski kompleksowe świadczenia opieki zdrowotnej. Świadczenia w POZ udzielane są w warunkach ambulatoryjnych: w gabinecie, poradni lub przychodni, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta. W POZ zatrudnieni są lekarze rodzinni, pielęgniarka POZ oraz położna POZ.