• PIOTR BROMBER

Piotr Bromber

Piotr Bromber - menedżer i urzędnik państwowy, od 2021 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Piotr Bromber odbył również studia doktoranckie z nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim.