• POZ

POZ

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) to część systemu, która zapewnia wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym lub przebywającym na terytorium Polski kompleksowe świadczenia opieki zdrowotnej. Świadczenia w POZ udzielane są w warunkach ambulatoryjnych: w gabinecie, poradni lub przychodni, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta. W POZ zatrudnieni są lekarze rodzinni, pielęgniarka POZ oraz położna POZ.