• OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY LEKARZY

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL) to ogólnokrajowa organizacja związkowa, która reprezentuje interesy środowiska lekarskiego. OZZL zrzesza lekarzy wszystkich specjalności. Została założona w 1991 roku.