• OBOSTRZENIA

Obostrzenia

Obostrzenia covidowe wprowadzane są w związku z pandemią koronawirusa i rozprzestrzenianiem się COVID-19. W Polsce nowe obostrzenia wprowadzane są na mocy rozporządzeń Rady Ministrów. W tym miejscu piszemy o najnowszych restrykcjach sanitarnych, ograniczeniach, zakazach i nakazach.