• NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia spełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika. Ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne ubezpieczonym i refunduje im leki. Narodowy Fundusz Zdrowia powstał w 2003 roku