• NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) to najwyższy organ kontroli Rzeczypospolitej Polskiej. NIK podlega sejmowi i kontroluje działalność organizacji administracji rządowej z punktu widzenia legalności, gospodarności czy rzetelności. Organ ten został utworzony w 1919 roku.