• MINISTERSTWO ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia (MZ). Resort kierowany przez ministra zdrowia oraz jego zastępców. Siedzibą ministerstwa zdrowia od 1947 jest pałac Paca w Warszawie przy ulicy Miodowej 15. W tym miejscu publikujemy wiadomości dotyczące działań resortu, ale również wydawane przez MZ komunikaty, wytyczne czy rozporządzenia.