• MARCIN WIĄCEK

Marcin Wiącek

Marcin Wiącek od 2021 roku jest Rzecznikiem Praw Obywatelskich (RPO). Z wykształcenia prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych i profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Wiącek jest także kierownikiem Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji UW. W swoim dorobku ma ponad stu publikacji naukowych dotyczących m.in. prawa konstytucyjnego czy ochrony praw człowieka.