• MACIEJ MIŁKOWSKI

Maciej Miłkowski

Maciej Mikołowski, menedżer branży medycznej i urzędnik państwowy. Wiceminister zdrowia. Od 2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny za politykę lekową. Wcześniej był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.