• MACIEJ KRAWCZYK

Maciej Krawczyk

Maciej Krawczyk - prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów. To magister rehabilitacji ruchowej, doktor nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie rehabilitacji, a także doktor habilitowany nauk medycznych. Maciej Krawczyk jest absolwentem Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego.