• KRYSTYNA PTOK

Krystyna Ptok

Krystyna Ptok to przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (sprawuje tę funkcję od 2017 roku). W swojej karierze związkowej przeszła przez wszystkie szczeble OZZPiP. Pochodzi ze Śląska. Jest pielęgniarką, ale także mgr socjologii - absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.