• GSK

To spółka wchodząca w skład międzynarodowego koncernu farmaceutycznego GlaxoSmithKline plc. Jest jedną z wiodących firm sektora ochrony zdrowia, która dostarcza łącznie ponad 300 leków i szczepionek polskim pacjentom. W szerokim portfolio grupy znajdują się zarówno leki stosowane w leczeniu chorób układu oddechowego, zakażeń wirusem HIV, schorzeń o podłożu autoimmunologicznym i zapalnym, jak i chorób onkologicznych. Spółka dostarcza leki oraz realizuje usługi w obszarze PR, HR, IT, finansów, prawnym oraz administracyjnym dla pracowników grupy GSK na całym świecie. Jest partnerem handlowym dla blisko 2 400 podmiotów w Polsce. Siedziba firmy mieści się w Poznaniu. Spółka została założona 7 kwietnia 2005 roku. Wysokość kapitału zakładowego firmy wynosi 258 050 000,00 PLN.