• BARTŁOMIEJ CHMIELOWIEC

Bartłomiej Chmielowiec

Bartłomiej Chmielowiec od 2017 roku sprawuje urząd Rzecznika Praw Pacjenta. Z wykształcenia prawnik, w przeszłości był dyrektorem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pracował też w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Biurze Rzecznika Finansowego. Ma na swoim koncie liczne publikacje naukowe oraz popularno-naukowe z zakresu problematyki prawa cywilnego, odszkodowawczego i ubezpieczeniowego.