• ALINA NIEWIADOMSKA

Alina Niewiadomska

Alina Niewiadomska - prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Jest też kierowniczką laboratorium w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Ponadto to przewodnicząca łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.