• AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Agencja Badań Medycznych

Agencja Badań Medycznych (ABM) została powołana do realizacji zadań z zakresu działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia. Nacisk kładzie na rozwój niekomercyjnych badań klinicznych. ABM rozpoczęła swoją działalność w marcu 2019 roku.