• AOTMIT

AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) to państwowa jednostka organizacyjna, która pełni funkcje opiniodawczo-doradcze dla ministra zdrowia. Główną rolą AOTMiT jest wsparcie w procesie podejmowania decyzji dotyczących finansowania świadczeń lekowych i nielekowych w systemie ochrony zdrowia. AOTMiT działa od 2006 roku.