Wciąż słyszą, że musi boleć i trzeba nauczyć się z tym żyć

Autor: KR/Rynek Zdrowia • • 21 lutego 2014 19:19

Sygnały, które docierają do Koalicji na Rzecz Walki z Bólem ''Wygrajmy z Bólem'' od pacjentów oraz ich bliskich pokazują, że w zakresie opieki przeciwbólowej w Polsce jest jeszcze wiele do zrobienia.

Anonimowe opinie zebrane podczas dwóch spotkań dla pacjentów cierpiących z powodu bólu nowotworowego oraz ich bliskich, zorganizowanych przez Koalicję w Warszawie (28 listopada 2013 r.) i Łodzi (24 stycznia 2014 r.) wskazują na powtarzające się przypadki odmowy leczenia bólu ze strony lekarzy.

Wśród odpowiedzi jakie usłyszeli pacjenci należały następujące uzasadnienia: ''Brak wykwalifikowanego personelu do wypisania recepty'', ''Trzeba nauczyć się z tym żyć'', ''Rak musi boleć''. Przeważająca grupa pacjentów uczestniczących w spotkaniach organizowanych przez Koalicję na Rzecz Walki z Bólem potwierdziła, że ból ma wpływ na ich życie zawodowe i prywatne. W przypadku 75 proc. z nich ból nie jest uśmierzany wystarczająco i chorzy cierpią.

- Nie możemy pozostać obojętni na takie zjawiska, mając świadomość, że ból ma istotny wpływ na życie zawodowe i prywatne chorego. Wśród uczestników spotkań organizowanych przez Koalicję ten problem poruszyło 85 proc. odpowiadających osób. Z tego względu potrzeba zarówno szerszej edukacji lekarzy w zakresie leczenia bólu, uwrażliwienia całego personelu a także zmiany świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości leczenia bólu - podkreśla Szymon Chrostowski, prezes Koalicji na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem”.
 
W czwartek (20 lutego) w Warszawie odbyło się spotkanie prasowe pt.: ''My pacjenci i nasz ból” zorganizowane przez Koalicję na Rzecz Walki z Bólem ''Wygrajmy z Bólem''. Podczas spotkania pacjenci oraz osoby zajmujące się opieką i leczeniem chorych cierpiących z powodu bólu, przedstawili trudną rzeczywistość związaną z konsekwencjami nieprawidłowo leczonego bólu.

Uczestnicy spotkania wskazali na bariery administracyjne i światopoglądowe w dostępie do silnych leków przeciwbólowych tzn. analgetyków opioidowych oraz wskazali na najpilniejsze potrzeby polskich chorych w zakresie ułatwienia dostępu do opieki zgodnej z najwyższymi standardami. Obecny podczas spotkania Igor Radziewicz-Winnicki, wiceminister zdrowia na pytania pacjentów odpowiedział, że proces w zakresie refundacji leku złożonego z naloksonu i oksykodonu jest w toku. Z tego względu pacjenci cierpiący z powodu ciężkich zaparć poopioidowych mają nadzieję, że w niedługim czasie Ministerstwo Zdrowia pochyli się nad ich problemami.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum