Razem przeciwko migrenie

Autor: RZ • • 24 października 2019 12:15

Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzieliły honorowego patronatu kampanii społeczno-edukacyjnej "Razem pokonajmy migrenę zawodowo". To pierwsza inicjatywa, której celem jest zmiana społecznego odbioru migreny i edukacja na temat tej choroby neurologicznej.

Razem przeciwko migrenie
Fot. archiwum

Migrena jest chorobą neurologiczną utrudniającą codzienne funkcjonowanie. Charakteryzuje się nawracającymi atakami, na które składają się między innymi bóle głowy, mdłości, wymioty nadwrażliwość sensoryczna - na światło, dźwięki, czasami zapachy oraz - u niektórych osób - aura1.

Wspólny problem - wspólne koszty
Wyzwaniem dla pracodawców, a co za tym idzie krajowej gospodarki, jest zmierzenie się z kosztami pośrednimi migreny, czyli skutkami jej oddziaływania miedzy innymi na zdolność wykonywania pracy przez osoby nią dotknięte. Do kosztów pośrednich migreny zalicza się absenteizm (koszty związane z absencją chorobową, czyli nieobecnością pracownika w miejscu pracy w wyniku choroby) oraz przede wszystkim prezenteizm (koszty związane z obniżoną wydajnością pracy pracownika obecnego w pracy mimo choroby).

Zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, roczne koszty pośrednie absenteizmu w przypadku migreny w oparciu o PKB, wynoszą 30.964.139,27 złotych2. Natomiast koszty prezenteizmu wahają się od 6.200.073.307,53 do 8.530.260.130,90 złotych rocznie, co oznacza, że znacznie przewyższają koszty absenteizmu. Warto wspomnieć też o kosztach bezpośrednich migreny tj. kosztach związanych z hospitalizacją, które rocznie pochłaniają 3.639.053,56 zł.

Eksperci zwracają uwagę na ryzyko niedoszacowania wydatków związanych z migreną. - Koszty związane z migreną są niedoszacowane ze względu na zróżnicowaną kwalifikację schorzenia przez lekarzy na zwolnieniach lekarskich - mówi dr hab. n. med. Izabela Domitrz.

I dodaje: - Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Zakładem Ubezpieczeń społecznych daje szansę na zbadanie korelacji i wyciągnięcie wniosków z dwóch odrębnych dotąd źródeł danych. Dzięki temu moglibyśmy lepiej zobrazować np. strategie pracodawców i osób chorych w codziennym radzeniu sobie z problemem migreny, a jednocześnie stworzyć rekomendacje pozwalające na systemowe wsparcie tych strategii.

Wiele perspektyw - jeden cel
Jak pokazują badania NIZP – PZH, skutki migreny jako tematu niedostrzeganego i nieobecnego w dyskursie o zdrowiu publicznym są o wiele bardziej dotkliwe, niż to się może początkowo wydawać. Nieobecność w pracy osoby chorującej na migrenę przewlekłą może stanowić aż 40 dni rocznie3!

Z raportu "Społeczne znaczenie migreny z perspektyw zdrowia publicznego i systemu ochrony zdrowia" wynika, że w 2018 roku zarejestrowano łącznie ponad 95 tys. dni absencji chorobowej z tytułu zwolnień lekarskich wystawionych osobom z rozpoznaniem migreny4.

Jak zauważa Arkadiusz Pączka reprezentujący Pracodawców RP, koordynator kampanii: - Migrena w obszarze pracy zawodowej skutkuje dwoma podstawowymi problemami: po pierwsze, wzrost kosztów pracodawców z powodu nieobecności, obniżonej aktywności, wydajności lub efektywności pracownika; po drugie, osoby z migreną są w dużej mierze wykluczone z rynku pracy, co w momencie braku pracowników na rynku pracy jest to istotnym problem.

Migrena w Polsce
Konieczne jest interdyscyplinarne podejście do tego problemu zdrowotnego, tak aby nie tylko efektywnie zadbać o szeroko rozumiany interes publiczny, ale także stworzyć szansę na skuteczne leczenie migreny dla osób, które na nią chorują.

- Narodowy Fundusz Zdrowia dostrzegł konieczność poprawy świadomości społecznej na temat migreny - mówi Arkadiusz Pączka. Dodaje: - Udzielony patronat traktujemy nie tylko jako szczególne wyróżnienie, ale także wstęp do dalszej współpracy i wprowadzenia tematu migreny do dyskursu społecznego. Kampania może się poszczycić także honorowym patronatem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- Włączenie tych dwóch instytucji w działania naszej kampanii było podyktowane wielością płaszczyzn, na jakich funkcjonuje migrena, jest to bowiem choroba, która obejmuje nie tylko sferę zdrowia danej osoby, ale także wpływa na jej rodzinne, społeczne oraz zawodowe funkcjonowanie - wyjaśnia Arkadiusz Pączka.

W Polsce ponad 3,5 mln ludzi5 choruje na migrenę, z czego ok. 10-15%, a więc ok. 400 000 osób, choruje na migrenę przewlekłą6, czyli jej najbardziej uciążliwą postać. Według danych Growth from Knowledge, aż 89% badanych osób z migreną deklaruje, że nie otrzymało wsparcia ze strony pracodawcy7. Dane te pokazują, że jest wiele do zrobienia - przyznaje Arkadiusz Pączka. I dodaje: - Jesteśmy przekonani, że wspólnie z NFZ i ZUS uda się zmienić społeczny i systemowy sposób myślenia o migrenie oraz stworzyć przestrzeń realnego wsparcia dla osób cierpiących na tę chorobę.

Przypisy

1 Społeczne Znaczenie Migreny z perspektywy zdrowia publicznego i systemu ochrony zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2019, s. 7-8
2 Tamże, s. 37
3 Stonver L, Impact of headache in Europe, Journal of Headache and Pain2008, 9(3), 139-143
4 Społeczne Znaczenie Migreny z perspektywy zdrowia publicznego i systemu ochrony zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2019, s. 38
5 Społeczne Znaczenie Migreny z perspektywy zdrowia publicznego i systemu ochrony zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2019, s. 18
6 Tamże, s. 31
7 My Migraine Voice. An online Global Patient survey. Poland, Growth from Knowledge, 2018, s. 57.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum