×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Pracodawcy kontra migrena

Autor: RZOpublikowano: 30 września 2019 15:25

Brak zrozumienia ze strony pracodawcy i współpracowników, ograniczenie wydajności w pracy, konieczność nadrabiania zaległości i trudności z awansem - to tylko niektóre problemy, z jakimi zmagają się osoby chorujące na migrenę w swoim życiu zawodowym. Czy są one skazane na samotną walkę z chorobą i brak wsparcia?

Pracodawcy kontra migrena
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Migrena - zaborcza choroba
Migrena to choroba, która w Polsce dotyczy ponad 3,5 mln ludzi1. Z tej populacji ok. 10-15%, a więc ok. 400 000 osób choruje na migrenę przewlekłą2 - najbardziej uciążliwą postać migreny. Cechą charakterystyczną tej choroby jest jej stały wpływ na daną osobę, zarówno w trakcie ataków, jak i pomiędzy nimi. W fazie poprzedzającej właściwy atak migreny osoba chora czuje się rozdrażniona, senna, może mieć trudności z koncentracją, a także odczuwać nadmierną wrażliwość na bodźce zewnętrzne3.

Jeśli jest to migrena z aurą - dochodzą także jej objawy: częściowa utrata widzenia i jego zniekształcenie, utrata siły, zaburzenia mowy, a nawet stany transowe 4. W kolejnej fazie osoba chora odczuwa silny, jednostronny i pulsujący ból, któremu mogą towarzyszyć nudności5. U większości osób chorujących na migrenę ataki pojawiają się niezależnie od pory dnia6 - to sprawia, że mogą wydarzyć się także w trakcie pracy. Pomiędzy atakami osoby chore odczuwają lęk, przed kolejnym napadem migreny, co znacząco obniża ich jakość życia – także zawodowego7

Problem pracownika - problem pracodawcy
Nieobecność w pracy osoby chorującej na migrenę przewlekłą może stanowić aż 40 dni rocznie8 . Według raportu „Społeczne znaczenie migreny z perspektywy zdrowia publicznego i systemu ochrony zdrowia” opracowanego przez Narodowy Instytutu Zdrowia-PZH wynika, że w 2018 roku zarejestrowano łącznie ponad 95 tys. dni absencji chorobowej z tytułu zwolnień lekarskich wystawionych osobom z rozpoznaniem migreny9.

Ten sam raport pokazuje, że roczne koszty pośrednie absenteizmu (nieobecności w pracy) w przypadku migreny, w oparciu o PKB, to 30.964.139,27 złotych10 . Z kolei koszty prezenteizmu (obniżonej wydajności w pracy) w przypadku osób chorych na migrenę przewlekłą to 10.225,14 złotych11 rocznie na jedną osobę . Nie bez znaczenia są też inne czynniki z którymi muszą zmierzyć się nie tylko pracownicy, ale także pracodawcy: pomiędzy atakami migreny osoby chore muszą nadrabiać zaległości lub spotykać się z nieprzychylnymi reakcjami współpracowników, którzy ich zastępowali.12

Walka z migreną - nowe możliwości
Mimo braku systemowych rozwiązań, pracodawcy mogą samodzielnie działać na rzecz poprawy sytuacji osób z migreną w swoich miejscach pracy. Według Work Foundation13, jednym z najprostszych rozwiązań jest zapewnienie dostępu do wody pitnej oraz do cichego pomieszczenia, które zapewniłoby komfort osobie z migreną. Kolejne możliwości to nieuwzględnianie absencji chorobowych związanych z migreną, czas wolny od pracy na wizyty u lekarza oraz elastyczny czas pracy. Aby jednak pracodawcy byli skłonni do wprowadzenia takich rozwiązań – musi zmienić się ich świadomość na temat migreny.

Zmiana postrzegania migreny w polskim społeczeństwie jest jednym z celów Pracodawców RP – inicjatorów kampanii „Razem pokonajmy migrenę zawodowo”. Założenia kampanii tłumaczy Arkadiusz Pączka, zastępca dyrektora generalnego Pracodawców RP: - Tym, co skłoniło nas do rozpoczęcia kampanii jest bardzo niska wiedza na temat migreny. Z powodu tej niewiedzy oraz nagromadzonych mitów  i stereotypów osoby z migreną spotykają się z negatywnym podejściem ogółu społeczeństwa. Migrena jest traktowana jako wymówka, dolegliwość, a nie jak poważna i uciążliwa choroba, która generuje wysokie koszty społeczne i gospodarcze - mówi dyr. Pęczka.

Zadaniem inicjatorów kampanii jest uświadomienie ogółowi społeczeństwa, w tym pracodawców oraz pacjentów, kosztów związanych z migreną, jako uciążliwą chorobą. Koszty te wynikają z niewłaściwej profilaktyki i leczenia oraz braku systemowych rozwiązań zapewniających osobom chorym na migrenę równego dostępu do pracy i rozwoju zawodowego.

 

Przypisy:

1 Społeczne Znaczenie Migreny z perspektywy zdrowia publicznego i systemu ochrony zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2019, s. 18
2 Tamże, s. 31
3 Tamże, s. 8
4 Tamże, s. 9
5 Tamże, s. 10
6 Tamże, s. 10
7 Tamże, s. 48
8 Stonver L, Impact of headache in Europe, Journal of Headache and Pain2008, 9(3), 139-143
Społeczne Znaczenie Migreny z perspektywy zdrowia publicznego i systemu ochrony zdrowia, 9 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2019, s. 38
10 Społeczne Znaczenie Migreny z perspektywy zdrowia publicznego i systemu ochrony zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2019, s. 37
11 Tamże, s. 45
12 Tamże, s. 49
13 http://www.theworkfoundation.com/reports-migraines-impact-on-employment-in-europe/, Infographic Summary

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum