Indywidualne i społeczne koszty przewlekłego bólu w Europie

Autor: BMC Public Health 2013, 13:1229 • • 25 marca 2014 15:33

Publikujemy abstrakt pracy "Indywidualne i społeczne koszty przewlekłego bólu w Europie: analiza strategicznych priorytetów i działań na rzecz rozpowszechniania wiedzy i poprawy dostępności do odpowiedniego leczenia" (BMC Public Health 2013, 13:1229)*.

Indywidualne i społeczne koszty przewlekłego bólu w Europie

Kontekst: Przewlekły ból jest dolegliwością powszechną w Europie i na świecie, a jego niedostateczne leczenie jest przyczyną istotnych kosztów ponoszonych przez pracowników, pracodawców, system opieki zdrowotnej i społeczeństwo w ogóle. Przewlekły ból ma istotny negatywne socjoekonomiczne skutki, które w istocie są nie mniejsze od skutków innych jednostek chorobowych.

W świetle przeglądu obecnie publikowanych danych potwierdzających ten ekonomiczny i socjoekonomiczny wpływ autorzy stawiają tezę, że leczenie przewlekłego bólu powinno być sklasyfikowane na równi z innymi priorytetami europejskiej medycyny. W artykule wskazano strategie nakierowane na pokonanie barier stojących na drodze do skutecznego leczenia bólu, szczególnie tych dotyczących deficytów w edukacji i dostępie do interdyscyplinarnych usług medycznych.

Odniesiono się również do pewnej dezorientacji jaka istnieje w kwestii właściwego, klinicznego i naukowego stosowania opioidów. Problem ten manifestuje się w zasadniczych różnicach w regulacjach prawnych, dotyczących dostępności tych środków pomiędzy różnymi krajami.

Dyskusja: Na straty ekonomiczne w gospodarce składają się m.in. koszty ograniczonej produktywności, absencji i wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, dlatego sposoby walki z bólem przewlekłym powinny mieć na celu przywrócenie pacjentom sprawności, a nie tylko doraźne ulżenie im w cierpieniu.

W tym kontekście kluczowa jest szeroka edukacja lekarzy i personelu medycznego w zakresie najnowszych osiągnięć w dziedzinie leczenia bólu. Widoczny jest już postęp w tej kwestii, ale potrzebna jest dalsza motywacja i rozwój. Autorzy sugerują kierunek wielopoziomowego podejścia do leczenia bólu, w którym pacjenci z dolegliwościami trudnymi do opanowania przez lekarzy pierwszego kontaktu mogliby uzyskiwać pomoc i konsultację specjalistów leczenia bólu, którzy z kolei mogliby zaordynować konsultację u lekarzy różnych specjalności na podstawie konkretnego rozpoznania. Pacjenci z przewlekłym bólem powinni mieć dostęp do w pełni zintegrowanej, interdyscyplinarnej usługi medycznej.

Rządy i opieka zdrowotna państw powinny działać tak, aby ich polityka w zakresie kontroli rozpowszechniania leków była wyważona i nastawiona na ochronę zdrowia, ale bez przesadnych restrykcji ograniczających dobro pacjenta, a programy edukacji lekarzy powinny wspierać te cele.  

Podsumowanie: Konieczne jest ustalenie strategicznych celów i podjęcie skoordynowanych działań na poziomie państwowym i międzynarodowym, w odpowiedzi na nieakceptowane i niepotrzebne koszty niekontrolowanego przewlekłego bólu, który powoli staje się europejską epidemią. Poprawne oszacowanie i zrozumienie wartości „zwrotu inwestycji” w rozwoju dobrych praktyk w leczeniu bólu będzie wymagało od polityków działań długofalowych i zmian w budżetowaniu nakładów na ochronę zdrowia.

* Tytuł oryginalny pracy: The individual and societal burden of chronic pain in Europe: the case for strategic prioritisation and action to improve knowledge and availability of appropriate care. Autorzy: Breivik Harald, Eisenberg Elon, O’Brien Tony (w imieniu grupy OPENMinds)
Opublikowano w: BMC Public Health 2013, 13:1229.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum