Dostępność leków opioidowych na świecie*

Autor: AM/Rynek Zdrowia • • 16 października 2013 08:53

Ból jest jednym z najczęstszych, najuciążliwszych i budzących największy lęk symptomów choroby nowotworowej. We współczesnym świecie walka z nim przypomina walkę z wiatrakami i jest to bez dwóch zdań potyczka, w której ponosimy klęskę.

Dostępność leków opioidowych na świecie*

Mając na uwadze różne rodzaje raka, stadium choroby i sposoby terapii, nie możemy traktować bólu jako odrębnej jednostki klinicznej. Dlatego też pacjenci chorujący na raka potrzebują terapii zmierzającej do wyleczenia równolegle z opieką paliatywną, której zadaniem jest poprawa jakości życia osoby chorej. Przykładem takiego działania jest walka z bólem za pomocą leków opioidowych.

Badania dowodzą, że ból w większości przypadków choroby nowotworowej może być efektywnie leczony przy użyciu leków opioidowych. Z szacunków wynika jednak, że około 30-50% pacjentów biorących udział w terapii przeciwnowotworowej i ponad 70% pacjentów w zaawansowanym stadium choroby, odczuwa znaczący ból. Wśród nowo zdiagnozowanych pacjentów, aż 35-40% deklaruje występowanie bólu. Powstaje więc pytanie, dlaczego - skoro możemy uśmierzać ból - nie działamy efektywnie?

Odpowiedzią jest szereg barier rozpoznanych przez Światową Organizację Zdrowia, które utrudniają, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiają dostęp do leków opioidowych i do wyspecjalizowanej opieki medycznej. Trudności te nie są jednakowe we wszystkich krajach, jednak można wskazać główne powody takiego stanu rzeczy.

Pierwszą z rozpoznanych barier są obawy pacjentów i pracowników ochrony zdrowia dotyczące bezpieczeństwa stosowanych leków. Mowa tu o obawie przed uzależnieniem, jak również przed niepożądanymi skutkami ubocznymi opioidów (najdokuczliwsze dotyczą objawów ze strony przewodu pokarmowego). Wśród rozpoznanych barier znajdują się również: słabe wyszkolenie pracowników medycznych i ich niechęć do przepisywania leków opioidowych, oraz nadmiernie restrykcyjne prawo dotyczące sprzedaży i udzielania licencji na obrót opioidami.

Poważnym problemem są również istniejące dysproporcje między krajami rozwijającymi się a rozwiniętymi. W skali światowej konsumpcja leków opioidowych znacząco wzrosła w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Wzrost ten zanotowano jednak w niewielkiej grupie rozwiniętych krajów świata, podczas gdy w krajach rozwijających się sytuacja pozostaje niezmienna bądź ulega pogorszeniu. Zgodnie z szacunkami WHO aż 80 % populacji świata mieszkającej w ponad 150 krajach otrzymuje niedostateczne leczenie bólu i nie ma dostępu do potrzebnej im medycyny paliatywnej.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum