MS/Rynek Zdrowia | 28-10-2011 14:01

Ból skutecznie leczony poprawia efektywność terapii

Pacjenci odczuwający ból gorzej reagują na leczenie i umierają wcześniej niż ci, u których ból jest skutecznie leczony. Dlatego, każdy ból powinien być leczony.

Subiektywny charakter bólu sprawia, że trudno zmierzyć jego poziom u każdego chorego. Dlatego powszechnie stosowaną skalę do oceny natężenia bólu jest skala wizualno-analogowa – VAS. To dziesięciocentymetrowy odcinek, którego początek określany jest jako „0" i oznacza całkowity brak bólu, a koniec oznaczony liczbą 10 jest synonimem najsilniej odczuwanego bólu, jaki chory może sobie wyobrazić.

Odczuwaniu bólu towarzyszą silne, negatywne emocje takie jak: lęk, gniew czy depresja. Z tego powodu osoby, które nie radzą sobie z bólem i silniej niż inni go odczuwają, dłużej wracają do zdrowia. Ciężej znoszą terapię i okres leczenia.

Specjaliści od leczenia bólu twierdzą, że podczas długotrwałej choroby należy zadbać o to, by chory nie cierpiał. Leczeniu powinien już podlegać ból umiarkowany, wyrażony przez pacjenta na skali VAS jako ten wahający się pomiędzy 4 a 6. Bardzo silny ból, wynoszący od 7 do 10 musi bezwzględnie być zniesiony.

Lekarze z Polskiego Towarzystwa Badania Bólu przekonują, że optymalne leczenie bólu jest też bardzo opłacalne dla budżetu państwa. Leczenie bólu pooperacyjnego nie tylko przyśpiesza rekonwalescencję pacjentów, ale też skraca pobyt chorego w szpitalu.

Niestety w polskich szpitalach brakuje formalnego obowiązku prowadzenia specjalistycznych procedur przeciwbólowych, jakie funkcjonują w wielu krajach europejskich, m.in. monitorowania poziomu bólu u pacjentów. Dodatkowych trudności w leczeniu bólu u chorych pooperacyjnych dostarcza brak osobnych procedur dotyczących tej dolegliwości. Terapia bólu pooperacyjnego wliczona jest w procedurę operacyjną.

Jak przekonują specjaliści, wśród polskich lekarzy i pacjentów ciągle panuje przekonanie, że ból jest nieodzowną częścią choroby, że musi towarzyszyć operacji i trzeba go cierpliwie znosić. Tymczasem, jest on nie tylko niepotrzebnym cierpieniem, ale też zwiększa ryzyko powikłań pooperacyjnych - jak zaburzenia krążenia czy oddychania, które wydłużają pobyt chorego w szpitalu.