Badanie APPEAL: jak w Europie uczymy leczenia bólu

Autor: AM/Rynek Zdrowia • • 25 grudnia 2013 09:50

Jednym z najczęstszych powodów, dla których pacjenci zgłaszają się do szpitala jest przewlekły ból. Występujący u jednego na pięciu dorosłych Europejczyków, jest poważnym problemem zdrowia publicznego, a co za tym idzie generuje dodatkowe koszty opieki zdrowotnej. Mając wpływ zarówno na życie zawodowe jak i rodzinne chorego, ból znacząco obniża produktywność i jakość życia. Aby efektywnie prowadzić terapię bólu, niezbędne jest zapewnienie właściwej edukacji z zakresu medycyny bólu.

Badanie APPEAL: jak w Europie uczymy leczenia bólu

Pierwszym krokiem jest jednak ocena stanu w jakim znajduje się obecnie, edukacja z tego zakresu. Badanie APPEAL (Advancing the Provision of Pain Education And Learning) finansowane przez firmę Mundipharma International Limited, przeprowadzone pod auspicjami Europejskiej Federacji Towarzystw Badania Bólu (EFIC), miało na celu poznanie sposobów nauczania o zasadach leczenia bólu, zasobu wiedzy studentów na uczelniach medycznych w Europie oraz wskazanie obszarów, których poprawa przyniosłaby wymierne korzyści zarówno przyszłym lekarzom jak i ich pacjentom. Badanie, przeprowadzone przez ekspertów w dziedzinie leczenia bólu oraz przez wybitnych pedagogów, składało się z dwóch faz.

W pierwszym etapie oceniano program nauczania (na rok 2012/2013) 242 uczelni medycznych z 15 krajów w Europie (w tym w Polsce). Sprawdzano w jakiej formie odbywa się nauczanie. Czy w postaci dedykowanych kursów czy też nauczania zintegrowanego w ramach innych przedmiotów. W fazie tej badano również metodologię nauczania oraz sposoby sprawdzania wiedzy studentów. Ostatnimi odnotowywanymi elementami był zakres tematów poświęconych bólowi oraz liczba godzin, które zostały przeznaczone na kształcenie w tym zakresie.

Faza druga polegała na przeprowadzeniu wywiadów z dziekanami, wykładowcami oraz studentami medycyny w 10 europejskich krajach. Działania te miały na celu zrozumienie ich spojrzenia na poziom kształcenia oraz opinii jak sprawić by medycyna bólu stała się priorytetowa w programach nauczania szkół medycznych w Europie.

Wnioski wyciągnięte z badania są niepokojące i ponaglają do natychmiastowego działania. Polska plasuje się wśród krajów z najsłabiej rozwiniętą edukacją medycyny bólu. Jako jeden z czterech krajów nie oferujemy dedykowanych kursów z zakresu leczenia bólu. Co więcej mniej niż jedna na pięć medycznych uczelni w naszym kraju posiada w programie kształcenie dotyczące terapii bólu.
Wyniki dotyczące Europy były nie mniej niepokojące. Jedynie we Francji i Niemczech poziom edukacji w zakresie leczenia bólu prezentuje się obiecująco.

Badanie ujawniło również, że metody nauczania oraz sprawdzania wiedzy są tradycyjne i mało praktyczne jak na obecne wymagania i możliwości. Na większości uczelni wiedza przekazywana jest tylko i wyłącznie poprzez zajęcia teoretyczne a poziom wiedzy sprawdzany jest za pomocą tradycyjnych egzaminów.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum