KR/Rynek Zdrowia | 16-02-2015 10:56

2015 - rokiem walki z bólem neuropatycznym

Europejska Federacja Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu EFIC przypomina, że rok 2015 jest czasem światowej walki z bólem neuropatycznym.

Fot. Archiwum

Ból neuropatyczny powstaje poprzez uszkodzenie lub zaburzenie czynności ośrodkowego bądź obwodowego układu nerwowego (mózgu, rdzenia kręgowego bądź pojedynczych nerwów składających się na obwodowy układ nerwowy). Przyczyną mogą być uraz, infekcja, zaburzenie metaboliczne.

Doświadczenie oraz statystyki globalne wskazują, że choć istnieją coraz bardziej precyzyjne wytyczne leczenia tego szczególnego rodzaju bólu oraz dostępne są skuteczniejsze leki - nadal wielu pacjentów nie otrzymuje adekwatnej farmakologicznej pomocy i fachowej porady.

Przez pacjentów ból opisywany m.in. jako drętwienie, mrowienie, palenie, pieczenie, rozrywanie czy przechodzenie prądu elektrycznego. W istotny sposób może on zmniejszać jakość życia.

Przykładem bólu neuropatycznego jest m.in. bolesna neuropatia u chorych na cukrzycę, neuralgia u osób z półpaścem, nerwobóle (neuralgia) nerwu trójdzielnego, bóle po mniejszych urazach, np. dotyczących kręgosłupa), jak rozległych wypadkach (szczególnie po amputacjach kończyn).

Bóle neuropatyczne odczuwają także chorzy na raka - w wyniku samej choroby, na skutek napromieniania, czy też toksycznego oddziaływania niektórych chemioterapeutyków.

Ból ten jest wyzwaniem zarówno diagnostycznym, jak i terapeutycznym. Z powodu złożonej patofizjologii często wymyka się poznaniu, a jego leczenie wymaga wielowymiarowego działania, dlatego skupienie na nim uwagi badaczy i klinicystów powinno przełożyć się na zauważalne dla pacjentów postępy.