Zdrowie publiczne - edukacja i profilaktyka, czyli zapobieganie chorobom ma przyszłość (Kraków)

ZAPOWIEDŹ

Wydawca i redakcje miesięcznika oraz portalu Rynek Zdrowia organizują konferencję "Zdrowie publiczne - edukacja i profilaktyka, czyli zapobieganie chorobom ma przyszłość".

Konferencja odbędzie się 22 lutego 2017 r. w Krakowie, w Radisson Blu Hotel Kraków (Straszewskiego 17).

Naszą intencją jest, aby wydarzenie to stanowiło reprezentatywną debatę, a zarazem forum wymiany doświadczeń, opinii, wytycznych i zaleceń obejmujących różne aspekty profilaktyki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem szczepień ochronnych w strategii zdrowia publicznego - zarówno z perspektywy krajowej, jak i województwa małopolskiego.

Zaplanowaliśmy dwie sesje:
• Pierwsza sesja dotyczyć będzie m.in. roli profilaktyki (w tym szczepień), edukacji zdrowotnej i medycyny zapobiegawczej w strategii zdrowia publicznego, kalendarza szczepień i programów profilaktycznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

• Druga sesja ma charakter warsztatowy. Dotyczyć będzie między innymi szczegółowych zagadnień związanych z przygotowaniem, finansowaniem, realizacją, a także oceną samorządowych programów zdrowotnych.

Organizator: Grupa PTWP - wydawca miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia
Tel. 32 209 13 03

ZAKRES TEMATYCZNY

Agenda

PARTNERZY