Zdrowotny szczyt na Pomorzu

Druga konferencja w tegorocznej edycji cyklu "Regionalnych spotkań menedżerów ochrony zdrowia" - organizowanych przez Grupę PTWP SA, wydawcę miesięcznika Rynek Zdrowia i oraz portalu rynekzdrowia.pl - odbyła się 7 lutego br. w Gdańsku.

Zdrowotny szczyt na Pomorzu

Debatę bez wątpienia można nazwać pomorskim „białym szczytem”. Konferencja w gdańskim hotelu Scandic zgromadziła ok. 200 osób, a wśród 26 prelegentów byli m.in.: dyrektorzy największych pomorskich szpitali, przedstawiciele: Urzędów Wojewódzkiego i Marszałkowskiego – odpowiadający za politykę zdrowotną, członkowie Sejmowej Komisji Zdrowia, przedstawiciele Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku.

W tym wyjątkowo reprezentatywnym gronie rozmawiano m.in. o sytuacji finansowej, a także możliwościach przekształceń i  restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej na Pomorzu.

Odnosząc się do zasad przekształceń szpitali zaproponowanych w projekcie ustawy o działalności leczniczej Hanna Zych-Cisoń, wicemarszałek województwa pomorskiego odpowiadająca za ochronę zdrowia, przyznała, że samorządy województw obawiają się, czy w budżecie państwa nie zabraknie pieniędzy na spłatę długów przekształcanych szpitali. Przypomniała jednak też uspokajające wypowiedzi wiceministra zdrowia Jakuba Szulca, który informował marszałków, że pieniędzy na przekształcenia wystarczy – przy założeniu, że skomercjalizowanych będzie około 40% placówek.

Potrzebna koordynacja
– Trzeba przekształcać wybrane szpitale w spółki prawa handlowego, bo jest to najlepsza droga do poprawy ich sytuacji finansowej – zaznaczyła wicemarszałek dodając, że podczas styczniowego konwentu marszałków powstała grupa ekspercka, w skład której weszli przedstawiciele z każdego województwa. Minister Jakub Szulc zapowiedział, że te osoby będą poddawane intensywnym szkoleniom ze znajomości reguł przekształceń wprowadzanych ustawą o działalności leczniczej; na forum grupy będzie też prowadzona dyskusja. Natomiast grupa czterech marszałków ma współpracować z sejmową podkomisją ds. przekształceń.

Podczas naszego spotkania w Gdańsku powrócił temat koordynacji opieki zdrowotnej w regionie. Jerzy Karpiński, dyrektor wydziału zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, nawiązując m.in. do niedawnych zawirowań wokół kontraktowania kardiologii na Pomorzu stwierdził, że jasne sprecyzowanie kompetencji przedstawicieli administracji państwowej i marszałków w zakresie koordynacji polityki zdrowotnej jest koniecznością.

W opinii dyrektora doprowadzenie do takich rozwiązań prawnych spowoduje przyśpieszenia osiągania celów, bardziej racjonalne wydawanie pieniędzy, pozwoli też uniknąć konfliktów społecznych: – Planujmy i mówmy z wieloletnim wyprzedzeniem o zmianach liczby łóżek, likwidowaniu i tworzeniu nowych oddziałów – sugerował Jerzy Karpiński.

W ciągu 11 lat, jakie upłynęły od reformy administracyjnej państwa, dyrektor Karpiński doliczył się w regionie siedmiu prób poprawy koordynacji polityki zdrowotnej pomiędzy organami państwowymi i samorządowymi szczebla wojewódzkiego i powiatowego.

Kształcenie lekarzy
O uwagi do projektu ustawy o zawodzie lekarza poprosiliśmy m.in. przedstawicieli izb lekarskich. Roman Budziński, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku, zaznaczył, że samorząd zawodowy jest sceptyczny wobec dyskutowanego pomysłu zniesienia stażu lekarskiego w dotychczasowej formie i włączenia go do programu studiów. Powołał się przy tym na wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 30 lekarzy i lekarzy dentystów, którzy niedawno ukończyli staż i otrzymali od samorządu potwierdzenie prawa wykonywania zawodu.

Lekarze odpowiadali na pytania ankiety używając skali punktowej od 0 do 10; punkty na skali rosły wraz z akceptacją rozwiązania, którego dotyczyło pytanie.

Zdaniem młodych lekarzy staż: pozwala na zdobycie umiejętności praktycznych – średnia ocena 8,4; pogłębia wiedzę teoretyczną – ocena 7,9; uczy umiejętności decydowania – ocena 8,4; daje wiedzę na tematy pozamedyczne, m.in. dotyczące prawa w ochronie zdrowia, funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej – ocena 8,5. Na pytanie: Czy likwidacja stażu jest dobrym pomysłem, zdecydowanie “tak” odpowiedziały tylko 3 z 30 osób.

W trakcie dyskusji o planowanych zmianach w systemie kształcenia lekarzy, prof. Janusz Moryś, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podkreślił, że wbrew obiegowym opiniom, staż lekarski nie zostanie włączony w tok studiów, gdyż nie pozwala na to dyrektywa unijna. W projekcie ustawy mówi się natomiast o zwiększeniu dostępu stażystów do pacjentów.

– Wprowadzenie zmian w zasadach kształcenia będzie kosztowało naszą uczelnię ok. 40 mln zł, tymczasem resort zdrowia może nam przekazać tylko 5 mln zł – dodał prof. Janusz Moryś.

Nie można już tracić czasu
Swoje zdanie na temat rozwiązań proponowanych w pakiecie ustaw zdrowotnych wyrazili też obecni na naszej konferencji posłowie. Jak powiedziała Daniela Chrapkiewicz, poseł i lekarz, przekształcenia szpitali, w tym w spółki prawa handlowego, prowadzone przez samorządy, są jednym z kierunków naprawy systemu, który musi być brany pod uwagę. Jednocześnie posłanka – odnosząc się do tych zmian – stawiała pytanie, czy w dłuższej perspektywie przekształcenia szpitali w spółki nie doprowadzą do utraty niektórych szpitali? – Spółka musi kierować się kryterium zysku, jeśli pojawią się straty, może dojść do jej upadłości – przewidywała.

Jak powiedziała Daniela Chrapkiewicz, procedowanie ustaw pakietu w komisji zdrowia ,,przebiega ponad podziałami, bo nie stać nas już na kłótnie”, kiedy mowa o wprowadzaniu systemowych rozwiązań dla ratowania ochrony zdrowia. Wyraziła jednak też pogląd, że być może ,,nie wszystko uda się zrobić w tej kadencji”.

Nawiązując do tej wypowiedzi poseł Jan Kulas przypomniał, że poważne, sięgające ku nowym rozwiązaniom dyskusje o tym, co trzeba zrobić, aby system ochrony zdrowia działał dobrze, trwają 10 lat i nie można już tracić czasu. – Zdążymy z procedowaniem ustaw. Pracujemy nad nimi w podkomisjach od wtorku do piątku, jak trzeba to i do północy – mówił emocjonalnie poseł. – Ustawa o działalności leczniczej, która właśnie została przyjęta przez podkomisję zdrowia ma wejść w życie 1 maja 2011 i tak być powinno...

Prognozowanie – czy i kiedy pakiet ustaw zdrowotnych zostanie wprowadzony – nie jest pozbawione znaków zapytania, w sytuacji, gdy niebawem odbędą się kolejne wybory do Sejmu.

– Gdyby okazało się, że ustawa o działalności leczniczej nie przejdzie, zachęcałbym do dalszego korzystania z planu B – mówił Maciej Łukowicz, pełnomocnik marszałka województwa pomorskiego ds. restrukturyzacji ochrony zdrowia. Dodał: – To w warunkach zaniechania pozostawałoby jedyną opcją pozwalającą na wykonanie zdecydowanego krok do przodu na drodze reform. Jeśli legislacja ustawy zostanie zablokowana, mam nadzieję, że rząd podejmie decyzję o przedłużeniu planu B.

Kontraktowanie 2011
Druga część konferencji poświęcona została kontraktowaniu i poziomowi finansowania świadczeń zdrowotnych w woj. pomorskim w 2011 roku. Powrócił m.in. temat rozstrzygnięć konkursowych na Pomorzu w zakresie świadczenia usług w kardiologii oraz niedofinansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR).

– Nie ukrywam, że 2011 rok pod względem finansowania świadczeń zapowiada się dramatycznie – mówiła Barbara Kawińska, p.o. dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Barbara Kawińska nawiązała m.in. do braku kontraktów dla dwóch oddziałów kardiologii w Trójmieście i jednego szpitalnego oddziału ratunkowego: – Jestem przekonana, że nie popełniliśmy błędu w tej sprawie. Na moją prośbę w oddziale prowadzona jest kontrola przez Centralę Funduszu. O jej wynik jestem spokojna – dodała p.o. dyrektora pomorskiego NFZ.

Do dnia (7 lutego), w którym odbywała się konferencja Rynku Zdrowia, Krystyna Grzenia – dyrektor Szpitala Specjalistycznego Świętego Wojciecha na gdańskiej Zaspie, nie podpisała kontraktu z NFZ na działalność SOR. Od czasu powstania, przez 12 lat ten duży oddział zawsze przynosił straty.

– O ile przy stracie na prowadzeniu SOR w 2010 roku – wynoszącej ponad 10 milionów złotych – możliwe było zbilansowanie budżetu szpitala ze względu na wieloprofilowość, to w tym roku nie będzie to możliwe – przyznała dyrektor, przypominając, że podczas kontraktowania na ten rok pomorski NFZ zaproponował zmniejszenie stawki ryczałtowej o ponad 20%, przy jednoczesnym obniżeniu kontraktu szpitala w innych specjalnościach, m.in. w kardiologii.

Kłopoty z niedostatecznym finansowaniem SOR-u wynikają, w ocenie dyrektor Krystyny Grzeni, m.in. z niedoskonałości wzoru, w oparciu o który NFZ określa dobowe stawki ryczałtowe.

– Nadal będziemy rozmawiać z dyrektor Grzenią o możliwościach optymalnego rozliczania świadczeń w SOR – zapowiedziała Barbara Kawińska.

Inwestycje

Ostatni panel dyskusyjny traktował o inwestycjach w pomorskich szpitalach. Szefowie lecznic mówili m.in. o tym, jak trudną i złożoną materią są zakupy aparatury i wyposażenia dla szpitali. Dyrektorzy placówek muszą często wybierać kompromisowe rozwiązania, godząc wysokie oczekiwania kadry medycznej wobec nabywanej aparatury z możliwościami finansowymi placówki oraz wymogami prawa zamówień publicznych.

Producenci i dostawcy urządzeń medycznych, z oczywistych względów, wiedzą o swoich produktach znacznie więcej niż szefowie ZOZ-ów. Na starcie mają więc przewagę nad kupującymi. Dlatego menedżerowie wskazywali na potrzebę powołania niezależnej, publicznej instytucji doradczej, pomagającej szpitalom w zakresie zakupów sprzętu.

Pełna relacja z konferencji – w najbliższym, marcowym numerze miesięcznika Rynek Zdrowia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum