XVI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK

Już po raz szesnasty odbędzie się w Ustroniu Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Spotkanie to jest najważniejszym wydarzeniem naukowym dla wszystkich, którzy zajmują się rehabilitacją kardiologiczną w Polsce. W tym roku zaproszenia przyjęli wybitni Profesorowie, między innymi Grażyna Broda, Zbigniew Gąsior, Kalina Kawecka-Jaszcz, Jolanta Kujawa, Romuald Jaworski, Grzegorz Opolski, Krystyna Księżpolska-Orłowska, Lucjan Pawlicki, Janina Stępińska, Stanisław Rudnicki, Lew Starowicz, Jan Tylka.

W czasie Sympozjum omówione zostaną najnowsze doniesienia z zakresu szeroko rozumianej rehabilitacji kardiologicznej, w tym zagadnienia dotyczące kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego (optymalizacja leczenia farmakologicznego, kinezyterapia, psychoterapia, edukacja prozdrowotna).

Szczególnie dużo uwagi zostanie poświęcone diagnostyce i terapii: niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, zaburzeń metabolicznych.

 W programie Sympozjum znalazły się zarówno sesje o charakterze naukowym, jak i sesje dla lekarzy-praktyków.

Więcej o sympozjum na stronach: www.scr-ustron.com.pl i www.kardioreh.ptkardio.pl

Organizator: Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego PTK
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum