XVI Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej

Bydgoszcz, Toruń, 17.09.2013 - 19.09.2013

Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej to coroczne, największe w Polsce prestiżowe spotkania w gronie profesjonalistów opieki długoterminowej. W roku 2012 w Konferencji uczestniczyło ponad 1 200 osób z 25 krajów - przedstawicieli zakładów opieki długoterminowej i domów pomocy społecznej - kadry menedżerskiej i personelu medycznego.

Tegoroczna, szesnasta już, Konferencja odbędzie się pod hasłem „Działania terapeutyczne  w  opiece  długoterminowej”. Zaproszeni goście to uznani w świecie  specjaliści,  którzy zajmą bardzo ważny głos w dyskusji dotyczącej opieki  nad osobami niesamodzielnymi, cierpiącymi i wymagającymi pomocy.

Obok sesji naukowych poświęconych m.in. takim tematom jak: „Leczenie bólu”, czy „Nowoczesne metody diagnozowania, leczenia i postępowania terapeutycznego u pacjentów z uszkodzeniem mózgu”, pojawią się: panel dyskusyjny Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej oraz warsztaty dla menedżerów.

Patronaty:
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
European Association for Directors and providers of Long-Term Care Services for the Elderly Eurocarers E.D.E.

Kontakt:
Biuro Konferencji 56 / 6123583 lub 6123349
e-mail: ecod@tzmo.com.pl
Rejestracja Uczestników na stronie www.tdod.pl

Organizatorzy:

TZMO SA, Fundacja „Razem Zmieniamy Świat” oraz Stowarzyszenie „Dom Pod Słońcem”