XII Forum Rynku Zdrowia: tak ministerstwo zmienia pakiet onkologiczny

RELACJA

Dojdzie do długo oczekiwanych zmian w pakiecie onkologicznym. m.in. dotyczących karty DiLO, jej objętość zostanie zredukowana z 9 do 2 stron, będzie wypełniana tylko elektronicznie - zapewnił wiceminister zdrowia Piotr Warczyński podczas sesji "Onkologia - nowy program, poprawianie pakietu i co dalej?" na XII Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 26-27 października 2016 r.).

Za tydzień, dwa projekt zmian w pakiecie onkologicznym powinien zostać rozpatrzony przez rząd i trafić do Sejmu - przekazał w czwartek (27 października) na XII Forum Rynku Zdrowia wiceminister zdrowia Piotr Warczyński.

- Mam nadzieję, że posłowie uznają, iż szybka ścieżka procedowania pakietu jest najbardziej zasadna - dodał.

Wiceminister przypomniał, że projekt jest odpowiedzią na większość postulatów środowiska onkologicznego.

- Przede wszystkim chodzi o kartę DiLO, która liczy sobie 9 stron i w dużej części jest ręcznie wypełniana przez lekarza. Zmiany polegają na zredukowaniu ilości informacji do mniej więcej 2 stron (gdyby karta pozostała papierowa). Papierowa jednak nie zostanie - wszystkie dane będą wpisywane po zalogowaniu się na stronie NFZ. Nie będzie zatem ani pisania ręcznego, ani powielania informacji, które już znajdują się w dokumentacji medycznej. Kartę trzeba będzie przynajmniej raz wydrukować, aby wręczyć ją pacjentowi, ale każdy kolejny lekarz będzie miał do niej dostęp w formie elektronicznej - wyjaśniał Piotr Warczyński.

Podkreślił też wagę kolejnej zmiany: lekarze specjaliści na poziomie AOS będą mogli wydawać karty DiLO na podstawie podejrzenia choroby nowotworowej, dzięki czemu większa liczba pacjentów może znaleźć się na szybkiej ścieżce onkologicznej.

- Na razie taką ścieżką idzie ok. 30 proc. chorych, pozostali czekają 3-4 razy dłużej, właśnie dlatego, że nie otrzymali karty DiLO - zauważył wiceminister.

Wskazał ponadto na rezygnację ze wskaźnika rozpoznawania nowotworu złośliwego w przypadku lekarza POZ.

- Okazało się, że żaden lekarz nie przekroczył wskaźników i nie było kogo przez ostatnie dwa lata szkolić w zakresie rozpoznawania choroby nowotworowej - mówił Warczyński.

- Rezygnujemy także z obowiązku zgłoszenia nowotworu do Krajowego Rejestru Nowotworów w karcie DiLO. Intencja tego wymogu była dobra, chodziło bowiem o zwiększenie zgłaszalności do KRN. Ten cel udało się osiągnąć, jednak jakość zgłaszanych informacji pogorszyła się dramatycznie. Ponieważ zależy nam na rzetelnych danych, obowiązek zgłaszania do KRN pozostaje, ale nie w powiązaniu z kartą DiLO - wyjaśniał Piotr Warczyński.

- Nie będzie też obowiązku prowadzenia list oczekujących w czasie rzeczywistym w aplikacji AP-KOLCE, nie będzie także prowadzona sprawozdawczość o dostępnym pierwszym wolnym terminie. Jedynym kanałem przekazywania tych informacji będzie karta DiLO - dodał.

Wiceminister poinformował, że jeśli chodzi o konsylium, będzie można z niego zrezygnować w uzasadnionych medycznie przypadkach, z pisemnym uzasadnieniem. Obowiązek konsylium i co za tym idzie jego finansowanie - pozostają.

- Włączamy także kilka rozpoznań, które nie są wprawdzie nowotworami złośliwymi, ale mają miejscowo charakter złośliwy, np. nowotwory gruczołów ślinowych i zatok przynosowych - przypomniał Piotr Warczyński.

- Dodatkowo pacjenci otrzymują możliwość zmiany świadczeniodawcy bez ''wypadnięcia'' z szybkiej ścieżki, co miało miejsce dotychczas. Obecnie otrzymają po prostu nową kartę DiLO. Z kolei świadczeniodawca, z usług którego rezygnują, nie poniesie straty, ponieważ będzie mógł rozliczyć wszystkie świadczenia zrealizowane na rzecz tego chorego - mówił wiceminister.

- Łączymy także możliwość rozliczania diagnostyki wstępnej i pogłębionej razem lub osobno (dotychczas tylko osobno). Wchodzi również bezlimitowość rozliczania świadczeń w ramach opieki paliatywnej - wymieniał wiceminister.

*****

W sesji "Onkologia - nowy program, poprawianie pakietu i co dalej?" udział wzięli (według kolejności alfabetycznej):

Alicja Chybicka, posłanka, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Joanna Didkowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Adam Maciejczyk, dyrektor naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
Sergiusz Nawrocki, kierownik Katedry Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Krzysztof Składowski, dyrektor Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Leszek Szalak, z-ca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia
Piotr Warczyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Moderacja: Iwona Bączek – redaktor Rynku Zdrowia; Janusz Meder, prezes zarządu głównego Polskiej Unii Onkologii, kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie.

Pełny zapis dyskusji podczas sesji "Onkologia - nowy program, poprawianie pakietu i co dalej?", z wypowiedziami wszystkich panelistów, już wkrótce na portalu rynekzdrowia.pl i w listopadowym wydaniu miesięcznika Rynek Zdrowia.