X Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego

Wrocław, 23.03.2017 - 24.03.2017

23 i 24 marca 2017 r. odbędzie się X Studenckie Sympozjum Naukowe "Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego".

- Naszym celem jest stworzenie platformy, na której goście, prelegenci oraz studenci będą mieli okazje wymieniać swoje poglądy z profesjonalistami i praktykami zdrowia publicznego. Hasło przewodnie jubileuszowej, dziesiątej edycji Sympozjum to "Quo vadis Public Health?" - informują organizatorzy.

Sympozjum adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych wyzwaniami stawianymi przed specjalistami i pasjonatami zdrowia publicznego - w szerokim rozumieniu tego zagadnienia.

Zainteresowanie tym wydarzeniem nieustannie rośnie. Szacowana liczba uczestników to 250 osób. Możliwość prezentacji prac naukowych oraz badawczych przyciąga gości z całej Polski, a także z zagranicy. W tym roku do Wrocławia przyjadą goście m.in. z Ukrainy i ze Słowacji.

Wśród zaproszonych prelegentów są autorytety z dziedziny zdrowia publicznego, dyrektorzy jednostek ochrony zdrowia, przedstawiciele instytucji odpowiadających za kształt polityki zdrowotnej. W wydarzeniu wezmą również udział studenci zdrowia publicznego i innych kierunków uczelni wyższych.

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Młodych Menedżerów na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz pracownicy Zakładu Organizacji i Zarządzania, Katedry Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu UM we Wrocławiu.

Konferencja odbędzie się w Sali Wykładowej Wydziału Farmaceutycznego im. Leonarda Kuczyńskiego, ul. Borowska 211 we Wrocławiu

Szczegóły:
www.sknmm.wordpress.com
www.facebook.com/sknmmenedzerow/
sknmm.umed@gmail.com