X Finał Konkursu Pielęgniarska Roku

W dniach 22-23 kwietnia w Warszawie odbędzie się X Jubileuszowy Finał Konkursu Pielęgniarka Roku organizowany przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek-liderów, osób o najlepszym przygotowaniu zawodowym teoretycznym i praktycznym, prezentujących w swojej pracy wzorową postawę etyczną oraz zaangażowanych na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i systemu opieki zdrowotnej.

Etapy Konkursu
Konkurs ma charakter ogólnopolski, przeprowadzany jest w trzech etapach: lokalnym, wojewódzkimi i ogólnokrajowym. Pierwszą grupę pielęgniarek ubiegających się o status lidera zgłaszają pracodawcy czyli podmioty lecznicze. Są to osoby wyróżniające się poziomem przygotowania zawodowego teoretycznego i praktycznego oraz zaangażowaniem, są otwarte na poddanie się wieloetapowej ocenie zawodowej.

Etap wojewódzki obejmuje ocenę wiedzy z zakresu pielęgniarstwa, zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej, ale także zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. W finale liderzy pielęgniarstwa opracowują własne, indywidualne projekty. Tematem przewodnim tegorocznej X jubileuszowej edycji jest „Postęp w medycynie - pielęgniarki wobec dylematów etycznych XXI wieku”.

Konkurs poprzez wyłanianie pielęgniarek o najwyższych kompetencjach, stał się jednocześnie ogólnopolskim wydarzeniem promującym zawód pielęgniarski w naszym kraju. Ma to ogromne znaczenie z uwagi na utrzymujący się w Polsce deficyt kadry pielęgniarskiej, trudne warunki pracy oraz brak systemowych działań na rzecz poprawy sytuacji w pielęgniarstwie.

Uroczysta Gala X Ogólnopolskiego Finału Konkursu Pielęgniarką Roku
W uroczystości będzie uczestniczyć około 400 osób, pielęgniarek, liderek z całego kraju, przedstawicieli kadry kierowniczej, organizacji zawodowych oraz przedstawicieli szkół wyższych kształcących pielęgniarki i położne. Gala, podczas której nastąpi ogłoszenie wyników konkursu, odbędzie się 23 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00 w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

To okazja do promowania pozytywnych bohaterów i liderów praktyki. Bohaterów, ponieważ w Konkursie uczestniczą osoby, które pomimo wszystkich trudności pracy podejmują nowe wyzwania, mają odwagę myśleć 
i działać w sposób niestandardowy, przekraczać swoje ograniczenia.

Podczas Gali nastąpi także ogłoszenie wyników III studenckiego konkursu filmowego promującego zawód pielęgniarki.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum