Wielkopolska konferencja Rynku Zdrowia

Poznańska konferencja z cyklu "Regionalne spotkania menedżerów ochrony zdrowia - forum nowych rozwiązań" (27 stycznia 2011 r.), organizowanego przez redakcję i wydawcę miesięcznika Rynek Zdrowia, spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska medycznego w Wielkopolsce.

W debacie uczestniczyło ok. 250 osób. Wśród 20 prelegentów byli m.in. dyrektorzy szpitali w woj. wielkopolskim, przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Podczas trzech sesji tematycznych dyskusje dotyczyły m.in.: przewidywanych skutków wybranych regulacji zawartych w tzw. pakiecie projektów ustaw zdrowotnych – w tym planowanych przepisów określających zasady przekształceń szpitali publicznych w spółki oraz zmian w kształceniu lekarzy.

Luka pokoleniowa

Pierwszą sesję konferencji zdominowała gorąca dyskusja dotycząca projektów dwóch ustaw – o działalności leczniczej (określającej m.in. zasady przekształcania publicznych szpitali w spółki) oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która przewiduje m.in. likwidację stażu podyplomowego oraz Lekarskiego Egzaminu Lekarskiego i włączenie ich do programu studiów.

– Ustawa o działalności leczniczej daje szansę na znacznie sprawniejsze zarządzanie szpitalami funkcjonującymi w formie spółek prawa handlowego – mówiła o pierwszym z projektów Agnieszka Pachciarz, prezes Pleszewskiego Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Zdecydowanie bardziej sceptyczny wobec planowanych zmian jest Jacek Łukomski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Jego zdaniem dyskusja o ustawach reformujących system ochrony zdrowia w Polsce jest o tyle przedwczesna, że najpierw ów system... musi powstać.

Niektóre zapisy projektu zmian w kształceniu lekarzy skrytykował dr Krzysztof Kordel, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej: – Wbrew intencjom projektodawcy, ustawa w obecnie procedowanym kształcie nie przyspieszy dostępu młodych ludzi do zawodu lekarza – mówił doktor Kordel. – A lekarzy już brakuje. Problem stał się bardzo poważny.

– Szacujemy, że na zapełnienie luki pokoleniowej w naszej profesji potrzeba ok. 20 lat. Wystarczy powiedzieć, że w Wielkopolsce średni wiek lekarza specjalisty wynosi obecnie 56,7 lat – dodał dr Krzysztof Kordel.

Z kolei prof. Grzegorz Oszkinis, prorektor ds. klinicznych i szkolenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wskazywał z pozytywne strony projektowanych przepisów: – Wśród zalet należy wymienić m.in. upraktycznienie studiów oraz skrócenie okresu dochodzenia lekarza do samodzielności zawodowej – przekonywał profesor Grzegorz Oszkinis.

Waldemar Taborski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze zwrócił uwagę, że szpitale działają w niestabilnym i wadliwym otoczeniu prawnym. Mimo to większość publicznych lecznic jest modernizowana i bilansuje się.

– Niewątpliwie SPZOZ jest prawną pokraką. Zmiany w organizacji ZOZ-ów powinny przede wszystkim ograniczyć interwencjonizm państwa, którego przejawami jest między innymi tzw. ustawa 203 czy „ustawa wedlowska”, za sprawą której muszę wypłacać dodatkowe pobory, nie bacząc na wynik finansowy placówki – podkreślał dyrektor Taborski.

Finansowanie świadczeń
Druga część spotkania poświęcona została finansowaniu świadczeń zdrowotnych w Wielkopolsce (w ramach aneksowanych kontraktów z NFZ na 2011 rok) oraz sytuacji ekonomicznej wielkopolskich szpitali. Zbigniewa Nowodworska, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, przedstawiła poziom finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w woj. wielkopolskim w 2011 r., m.n. w porównaniu z poprzednimi latami oraz innymi regionami kraju. Oto niektóre dane zaprezentowane przez dyrektor wielkopolskiego Funduszu:

• Pod względem odsetka osób ubezpieczonych woj. wielkopolskie zajmuje trzecie miejsce w kraju (9,04%), za woj. mazowieckim (13,53%) i śląskim (12,08%).
• Plan finansowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2010 r. – 4 916 482 zł (koszty świadczeń zdrowotnych); plan na 2011 r. – 5 118 350 zł (w tym koszty świadczeń zdrowotnych – 4 907 055 zł).
• Wartość kontraktów w Wielkopolsce na 2011 rok – procentowy udział według wybranych organów założycielskich: placówki prywatne – 34,50%; samorząd wojewódzki – 22,57%; samorząd powiatowy – 20,69%; Uniwersytet Medyczny – 14,22%; Miasto Poznań – 5,60%.
• Wybrane elementy struktury planu finansowego WOW NFZ na 2011 rok: lecznictwo szpitalne – 46,5% kosztów świadczeń; refundacja cen leków – 15,5%;  podstawowa opieka zdrowotna – 13,7%; ambulatoryjna opieka specjalistyczna – 7,9%; opieka psychiatryczna – 3,4%; rehabilitacja lecznicza – 2,6%.

Zbigniewa Nowodworska zapowiedziała także, iż wielkopolski Fundusz przymierza się do wprowadzenia 5-letnich kontraktów z zakresu leczenia szpitalnego, co pozwoli menedżerom skuteczniej zarządzać placówkami i planować ich rozwój.

Dostęp do leczenia
Na pogorszenie dostępności świadczeń i historii tzw. nadlimitów w swojej lecznicy mówił m.in. Janusz Atłachowicz, prezes zarządu Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.:

– W 2008 roku Fundusz zapłacił niemal za wszystkie nadwykonania. Rok później, kiedy wiadomo było, że NFZ nie pokryje tych należności, znacznie ograniczyłem nadlimity – z 10 do 5%, czyli poważnie ograniczyłem przyjęcia. Natomiast rok 2010 kończę z wartością nadlimitów poniżej 2% – wyliczał prezes Atłachowicz, przyznając, iż część pacjentów zostanie przesunięta na inny termin, a pozostali prawdopodobnie pójdą do innych placówek. – Można więc powiedzieć, że sami wyrządzam sobie krzywdę, bo odsyłam osoby, którzy chcą się leczyć w naszym szpitalu.

Janusz Atłachowicz odniósł się także do możliwości pozyskiwania przez niepubliczne szpitale dodatkowych przychodów na rynku komercyjnym:

– Mit dotyczący tego źródła finansowania zaczyna przybierać niebezpieczne rozmiary, szczególnie po stronie niektórych samorządowców. Nie wszyscy z nich znają zasady funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce i bywają zaskoczeni, kiedy dowiadują się, że niepubliczna placówka nie może zarabiać komercyjnie na świadczeniach objętych kontraktem z NFZ – stwierdził prezes Atłachowicz.

Paweł Daszkiewicz, dyrektor Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, podziękował wielkopolskiemu Funduszowi, że umożliwia elastyczne zarządzanie kontraktami: – Gdyby nie to, że możemy przesuwać środki między kontraktami na różne rodzaje świadczeń, bylibyśmy w dramatycznej sytuacji – przyznaje dyrektor Daszkiewicz.

Dodaje, iż obecnie finansowanie pediatrii w Szpitalu Klinicznego im. Karola Jonschera wygląda nieco lepiej niż kiedyś, ze względu na korzystniejsze przeszacowanie procedur w ramach systemu JGP, ale...

– Byłoby jeszcze lepiej, gdyby nasz szpital funkcjonował w woj. mazowieckim... – stwierdził dyrektor, nawiązując do regionalnego zróżnicowania wyceny świadczeń. – Zdecydowanie gorzej jest natomiast w części psychiatrycznej, która w skali roki generuje stratę w wysokości ok. 1,5 mln zł. Zapewnienie właściwej opieki psychiatrycznej jest w Wielkopolsce poważnym problemem.

O sytuacji finansowej swoich placówek mówili także inni zarządzający wielkopolskimi lecznicami, m.in.: Przemysław Daroszewski – dyrektor ZOZ MSWiA w Poznaniu, Zbyszko Przybylski – prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o i Ryszard Stankiewicz – dyrektor, 11 Szpitala Wojskowego Poznaniu.

Zobowiązania i inwestycje
Tendencje dotyczące stanu zobowiązań publicznych ZOZ-ów omówił Jacek Ryński, prezes zarządu firmy Electus SA. W III kwartale 2010 r. zmniejszenie zadłużenia wymagalnego odnotowano tylko w pięciu województwach.

– Według naszych prognoz zobowiązania wymagalne będą w najbliższym czasie spadać, co jest m.in. wynikiem ich zamiany z krótko- na długoterminowe – mówił prezes Ryński. Podkreślał także, iż menedżerowie placówek muszą być przygotowani do zarządzania finansami placówek od 2013 roku, kiedy przestanie płynąć strumień unijnych pieniędzy na inwestycje.

Konferencję zwieńczyła dyskusja menedżerów szpitali o inwestycjach w wielkopolskich szpitalach oraz polityce racjonalnych zakupów aparatury i wyposażenia dla placówek medycznych.

Pełna relacja z poznańskiej konferencji – w lutowym numerze miesięcznika Rynek Zdrowia.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum