Warsztaty: Cytometria przepływowa w onkologii molekularnej

15 i 16 października 2014 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędą się warsztaty poświęcone wykorzystaniu cytometrii przepływowej w onkologii molekularnej.

Warsztaty są skierowane do wszystkich naukowców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat zaawansowanych zastosowań cytometrii przepływowej. Do udziału organizatorzy zapraszają zarówno młodych, jak również bardziej naukowców posiadających doświadczenie w cytometrii przepływowej.

Warsztaty są organizowane przez zespół dr Magdy Winiarskiej z Zakładu Immunologii, Centrum Biostruktury z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu BASTION.

Podczas warsztatów wykłady wygłoszą: Dr Dinis Calado (kierownik grupy badawczej Immunity and Cancer w Cancer Research UK, London Research Institute), prof. Dimitar Efremov (kierownik Grupy Hematologii Molekularnej w Międzynarodowym Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB) z siedzibą w Rzymie), dr Patrick Engelberts (badacz w firmie Genmab), dr Cyril Fauriat (pracownik grupy badawczej Immunity and Cancer w Cancer Research Center of Marseille), prof. Przemysław Juszczyński (kierownik grupy badawczej oraz dyrektor naukowy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie), dr hab. Katarzyna Piwocka (kierownik Pracowni Cytometrii Przepływowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego, PAN) oraz dr hab. Ewa Zuba-Surma (pracownik Zakładu Biologii Komórki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w pierwszym dniu warsztatów należy zgłosić swój udział wypełniając formularz na stronie:
http://bastion.wum.edu.pl

Drugi dzień spotkania ma interaktywną formułę w związku z tym liczba miejsc jest ograniczona do 75. O uzyskaniu miejsca w drugim dniu warsztatów decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Księcia Trojdena 2a, Aula A.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum