VI Wschodni Kongres Gospodarczy: sesja o finansowaniu, organizacji i kadrach w ochronie zdrowia

www.rynekzdrowia.pl

ZAPOWIEDŹ

Wschodni Kongres Gospodarczy (WKG, Białystok, 25-26 września 2019 r.) to jedyna w kraju tak szeroka i tematycznie zróżnicowana, cykliczna debata publiczna o warunkach i szansach rozwojowych makroregionu.

Podczas tegorocznej, szóstej już edycji WKG nie zabraknie dyskusji dotyczącej finansowania, organizacji i kadr w ochronie zdrowia w Polsce Wschodniej.

26 września 2019 r. w godz. 9.30-11.00 w sali kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku odbędzie się sesja:

Finansowanie, organizacja, kadry - kilka trudnych pytań o ochronę zdrowia
• Dodatkowe pieniądze na ochronę zdrowia w ramach ustawy „6 procent” do 2024 roku - w jakich zakresach świadczeń potrzebne najbardziej?
• Struktura lecznictwa w regionach Polski Wschodniej
• Liczba szpitali, oddziałów, przeznaczenie i wykorzystanie łóżek a racjonalne wydatkowanie środków; co zmieniać w organizacji lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego?
• Rola i miejsce POZ w systemie ochrony zdrowia; czy kompetencje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej są należycie wykorzystane?
• Finansowanie podmiotów w sieci szpitali. Możliwości zbilansowania placówek w ramach ryczałtu; udział wynagrodzeń w kosztach
• Sytuacja na rynku kadr medycznych i jej wpływ na funkcjonowanie lecznictwa w regionach - jakie prognozy?

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):

Włodzimierz Bołtruczuk, prezes, Podlaski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie
Janusz Boniecki, prezes zarządu, Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie SA
Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
Henryk Grzesiak, przewodniczący, Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku
Marzena Juczewska, zastępca dyrektora ds. medycznych, Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Marek Malinowski, członek zarządu województwa podlaskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Adam Szałanda, dyrektor, Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Moderator: Piotr Wróbel, zastępca redaktora naczelnego, Rynek Zdrowia

Miejsce: Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
Szczegóły dotyczące WKG 2019: www.wschodnikongres.eu
Organizator: Grupa PTWP, wydawca m.in. portalu i magazynu Rynek Zdrowia.