VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa NOMED 2013

4 października 2013 r. w Katowicach odbędzie się VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa NOMED 2013.

Do udziału w konferencji zapraszają: Zespół Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału PTP w Katowicach oraz Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji należy nadesłać do dnia 28 czerwca 2013 r. na adres:
Iwona Woźniak
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20־24
40-027 Katowice
z dopiskiem „Konferencja NOMED”

Karta zgłoszenia uczestnictwa jest dostępna na stronie: www.spskm.katowice.pl w zakładce Zaproszenia.
Na tej samej stronie internetowej będzie również zamieszczony program konferencji oraz lista osób zakwalifikowanych.

Informacje: Iwona Woźniak nr tel.: (32) 259 15 21 lub kom. 603 111 952.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum