V Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej "Kopernik 2011"

Tematem przewodnim tegorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Ratunkowej "Kopernik 2011" będą zagadnienia związane z opieką nad pacjentem z obrażeniami wielonarządowymi i organizacją sieci centrów urazowych w Polsce.

Dla polskiego szpitalnictwa specjalistycznego jest to zupełnie nowe wyzwanie, wymagające intensywnych wysiłków zarówno ze strony organizacyjnej, jak i edukacyjnej. Tegoroczna konferencja będzie platformą wzajemnej wymiany pierwszych doświadczeń personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych) oraz organizatorów systemu ratownictwa medycznego z całego kraju, związanych z funkcjonowaniem centrów urazowych.

Tematyka konferencji w szczególności będzie koncentrować się wokół następujących zagadnień:

• problem z zachowaniem standardu tzw. „złotej godziny”
• omówienie okresu przedszpitalnego opieki nad chorym z obrażeniami wielonarządowymi
• okres szpitalny i wszystkie jego fazy
• żywienie chorego z obrażeniami wielonarządowymi w trakcie kolejnych etapów leczenia
• aspekty prawne postępowania z pacjentem z obrażeniami wielonarządowymi
• profilaktyka zakażeń przy urazach wielonarządowych
• specyfika pacjenta z urazem wielonarządowym ze współistniejącymi chorobami przewlekłymi
• rehabilitacja chorego po leczeniu urazu wielonarządowego
• relacje z odbytych szkoleń polskiego personelu medycznego w centrach urazowych działających od wielu lat za granicą
• rola środków masowego przekazu w opanowaniu zdarzeń masowych i mnogich (np. dużych katastrof komunikacyjnych czy budowlanych).

Ważnym wymiarem konferencji będzie również próba wypracowania wspólnych strategii działania, a także standardów postępowania w obszarze sprawozdawczości i statystyki, m.in. ujednolicenie sposobu raportowania dla celów łatwiejszego porównywania działalności centrów urazowych.

Organizator: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62, Łódź; tel.: 42/ 689 50 00.

Więcej na temat konferencji: http://www.kmr.kopernik.lodz.pl/program.php

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum