V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Współczesne wyzwania strukturalne i menadżerskie w ochronie zdrowia. Zarządzanie w czasach kryzysu"

Ideą konferencji jest wymiana poglądów naukowców i doświadczeń praktyków z Polski i Europy. Celem konferencji jest poznanie najnowszych trendów w zarządzaniu organizacjami ochrony zdrowia oraz kierunków rozwoju systemów opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.

Problematyka konferencji:

• Przegląd najnowszych trendów w zarządzaniu usługami zdrowotnymi.
• Kierunki doskonalenia w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym zakładami opieki zdrowotnej.
• Zmiany zachodzące w sektorze niepublicznym ochrony zdrowia.
• Marketing usług zdrowotnych.
• Możliwości wynikające ze stosowania nowych technologii, zarówno klinicznych, jak i technicznych w ochronie zdrowia.
• Zagraniczne wzorce i doświadczenia w zarządzaniu w ochronie zdrowia.
• Pożądane kierunki zmian strukturalnych w systemie ochrony zdrowia.
• Rząd i samorząd a polityka zdrowotna.
• Przewidywane zmiany w systemie ochrony zdrowia w Polsce.
• Rola profesjonalistów medycznych w zarządzaniu usługami zdrowotnymi.
• Zarządzanie małymi organizacjami ochrony zdrowia: POZ, poradnie specjalistyczne itp.
• Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Patronat Honorowy nad konferencją sprawuje Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Szczegółowe Informacje: www.konferencja.ameryka.com.pl

Organizatorzy:
• Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
• Instytut Spraw Publicznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński
• Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
• Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum