V Forum Psychoonkologii Stowarzyszenia UNICORN

Kraków, 26.11.2020

Forum Psychoonkologii dla Pacjentów, ich Bliskich, Profesjonalistów i Pracodawców organizowane jest przez Stowarzyszenie UNICORN już po raz piąty. Odbędzie się 26 listopada wyłącznie w formule online.

Celem wydarzenia jest wzajemna wymiana doświadczeń i wsparcie psychologiczne pacjentów dotkniętych chorobą nowotworową oraz wszystkich osób z ich otoczenia, zaangażowanych w opiekę i leczenie.

W ciągu ostatnich 30 lat liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce wzrosła dwukrotnie i obecnie są one drugą najczęstszą przyczyną zgonów, po chorobach układu krążenia. Wzrost ilości diagnoz nowotworowych wynika m.in. ze zjawiska starzenia się społeczeństwa. 70% zachorowań u mężczyzn i 60% u kobiet występuje po 60. roku życia. Olbrzymie znaczenie ma działanie czynników środowiskowych, takich jak np. nieprawidłowe nawyki żywieniowe, zanieczyszczenie powietrza, mała aktywność fizyczna oraz palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu.

Po usłyszeniu diagnozy, poza leczeniem farmakologicznym, pacjenci onkologiczni potrzebują wsparcia psychologicznego. Stąd narodziła się idea Forum Psychoonkologii dla Pacjentów, ich Bliskich, Profesjonalistów i Pracodawców.

Tegoroczne Forum poruszać będzie tematy z dziedziny psychologii, psychoonkologii, dietetyki, rehabilitacji, medycyny i wielu innych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – osoby chore, ich bliskich, personel medyczny, studentów, a także pracodawców.

- Powszechność chorób nowotworowych sprawia, że warto wiedzieć, co zrobić w zetknięciu z diagnozą, jak pomóc sobie i bliskim. Większość z nas wie, jak istotna jest rola stanu psychicznego w chorobie, dlatego na każdym jej etapie, a najlepiej tuż po usłyszeniu diagnozy, warto zadbać o to, aby w psychice „dobrze się działo”.  W tym właśnie możemy pomóc. Dobrze jest wykorzystać swój potencjał, bo nie tylko leki leczą - mówi Jerzy Stuhr, ambasador Stowarzyszenia UNICORN zachęcając do udziału w Forum.

Równolegle będą prowadzone sesje główne dla dwóch grup: pacjentów i ich bliskich oraz dla profesjonalistów. Dodatkowo odbędą się warsztaty tematyczne w blokach przeznaczonych dla chorych i ich bliskich, lekarzy i profesjonalistów oraz pracodawców. Sesje warsztatowe będą okazją do rozmowy ze specjalistami w mniejszej grupie oraz do wybrania zajęć, które najlepiej odpowiadają na potrzeby danego odbiorcy. Uwaga, ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona, dlatego warto jak najszybciej zarejestrować się na Forum.

Udział w Forum jest bezpłatny.
Rejestracja: forumpsychoonkologii.pl