Sympozjum "Ergonomia a ryzyko błędu medycznego"

Kraków, 20.11.2009 - 21.11.2009

Główna tematyka Sympozjum to problem błędów medycznych, które nie wynikają z braku wiedzy, umiejętności, należytej dbałości pracowników służby zdrowia, o które zwykle oni są obwiniani.

Sympozjum przygotowane jest przez: Komitet Ergonomii Polskiej Akademii Nauk, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademię Medyczną we Wrocławiu, Politechnikę Krakowską.