×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Start-Up-Med 2023: głosowanie czytelników zakończone. Kto zwyciężył w plebiscycie?

Autor: Jacek Janik • Źródło: Rynek Zdrowia25 lutego 2023 07:15

W nocy z czwartku na piątek zakończyło się głosowanie czytelników portalu rynekzdrowia.pl na najciekawszy, najbardziej innowacyjny projekt zgłoszony do tegorocznej edycji Konkursu Start-Up-Med. To stały element programu wydarzeń Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC), który już po raz ósmy odbędzie się w Katowicach: tym razem 9 i 10 marca.

Start-Up-Med 2023: głosowanie czytelników zakończone. Kto zwyciężył w plebiscycie?
Konkurs Start-Up-Med wzbudza ogromne zainteresowanie. W tym roku zgłoszono do niego ponad 70 projektów, nasi czytelnicy oddali kilkadziesiąt tysięcy głosów w plebiscycie. Fot. PTWP
  • W tegorocznym plebiscycie czytelników portalu rynekzdrowia.pl na najbardziej innowacyjny projekt zgłoszony do Konkursu zwyciężyło Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku z projektem ZWR – HOSPANEL (w kategorii ośrodek medyczny/naukowy) i NABIO Medical Technologies: za projekt „ekosystemu” technologicznego HydRe - w kategorii Start-Up Innowacje
  • Jurorzy nominowali jedenaście zgłoszonych projektów do ścisłego finału konkursu. Zostaną one zaprezentowane na sesji VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych -„Prezentacje finalistów Start-Up-Med” (9 marca, godz. 11.30) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach).
  • Organizatorzy Konkursu Start-Up-Med 2023 zapraszają do udziału w sesjach w ramach VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych 9 marca do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. O godz. 11.30 rozpoczną się „prezentacje finalistów Start-Up-Med, a o godz. 15.00 wystartuje debata „Start-Upy w Polsce”, po której zostaną ogłoszone rozstrzygnięcia tegorocznej edycji Start-Up-Med i wręczone nagrody

 

Konkurs Start-Up-Med 2023, który towarzyszy VIII Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (9-10 marca, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach), odbywa się dwutorowo. W plebiscycie czytelników portalu rynekzdrowia.pl, to oni wybierają, ich zdaniem, najbardziej nowatorski, innowacyjny, zgłoszony do konkursu projekt. I tu poznalimy już zwycięzców.

Do zasadniczego konkursu Start-Up-Med w tym roku napłynęła rekordowa ilość zgłoszeń - ponad 70. Spośród nich Jury dokonało wyboru pięciu najlepszych w każdej kategorii (w tym roku w kategorii Start-Up Innowacje zakwalifikowano do finału 6 projektów ponieważ dwa uzyskały od jurorów taką samą liczbę punktów). Zostaną one zaprezentowane w czasie sesji przeprowadzonej w ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - "Prezentacje finalistów Start-Up-Med" - 9 marca, godz. 11.30 - 13.00.

Spośród zakwalifikowanych do finału konkursu projektów, ich prezentacji, Jury wyłoni wyłoni ostatecznych zwycięzców tegorocznej edycji Konkursu Start-Up-Med, którzy zostaną przedstawienie i uhonorowani w czasie VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Czytelnicy zadecydowali

W tym roku nie obyło się bez emocji w trakcie głosowania czytelników. O ile w kategorii ośrodek medyczny/naukowy od początku plebiscytu uformowała się wiodąca czołówka, to w kategorii Start-Up do końca trwała zacięta rywalizacja kilku projektów. Ostatecznie w tej pierwszej kategorii zwyciężyło Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku z projektem ZWR – HOSPANEL – autorskim interfejsem dotykowym dla urządzeń WelchAllyn, opartym o różne (dedykowane oddziałom) warianty skali NEWS2 (EWS). Na ten projekt oddano 4224 głosy.

Na dwóch dalszych miejscach uplasowały się Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu z projektem dotyczącym biopsji fuzyjnej stercza (3766 głosów) oraz projekt zgłoszony przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Olfactor, wynalazek służący diagnozowaniu zaburzeń węchu, jego przywracaniu oraz stymulacji węchowej.

W kategorii Start-Up innowacje najwięcej głosów czytelników portalu rynekzdrowia.pl zebrał „ekosystem” techologiczny HydRe, zgłoszony przez firmę NABIO Medical Technologies (3280 głosów). W ramach tego projektu opracowywane są kompleksowe rozwiązania produkcji spersonalizowanych akcesoriów do radioterapii, które zwiększają efektywność leczenia oraz pozwalają zmniejszyć skutki uboczne odczuwalne przez pacjenta.

Za systemem HydRe uplasowały się: projekt Fundacji Lean Medic, dotyczący poprawy efektywności leczenia przeciwbólowego pacjentów (2660 głosów) oraz projekt EndoRNA, firmy Diagendo, umożliwiający skuteczną metodę diagnostyki endometriozy przy użyciu techniki qRT-PCR, która po pandemii koronawirusa stała się powszechnie dostępna (2330 głosów).

Nagrody dla projektów UCK w Gdańsku oraz firmie NABIO Medical Technologies, które przyznali nasi czytelnicy, zostaną wręczone po sesji „Start-Upy w Polsce” , która odbędzie się 9 marca (o godz. 15. 00), w ramach VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Jurorzy wybrali finalistów

Niezależnie od wyboru czytelników portalu rynekzdrowia.pl jurorzy Konkursu Start-Up-Med 2023 zadecydowali o wyborze w każdej z kategorii - z ponad 70 zgłoszonych projektów - pięciu, które zaprezentowane zostaną szerokiemu gronu podczas sesji „Prezentacje finalistów Start-Up-Med” (9 marca, godz. 11.30 – Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach).

Nominowanych projektów miało być co prawda 10 (po pięć w każdej kategorii) ale ostatecznie będzie ich 11, bowiem w Kategorii Start-Up Innowacje dwa zgłoszenia zebrały taką samą ilość punktów przyznanych przez jurorów i zajęły ex aequo 5. i 6. miejsce (zdobywając po 171 punktów).

Nominowani w kategorii Ośrodek Medyczny/ naukowy

Do prezentacji swoich projektów, która odbędzie się w ramach sesji VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (9 marca), głosami jurorów (w kolejności według otrzymanych od jurorów punktów) zostali zaproszeni w kategorii ośrodek medyczny/naukowy:

INVICTA z projektem oprogramowania AIOO® oraz badaniem genetyczne GPS™.

Badanie GPS™ opracowane przez zespół Centrum Badawczo-Rozwojowe INVICTA to jedyne badanie genetyczne na świecie, które pozwala przewidzieć predyspozycje do reakcji na stymulację hormonalną. O pionierskości tego rozwiązania świadczą zastosowane algorytmy ML. Z kolei zaawansowane algorytmy AI wykorzystane w AIOO®, które przeanalizowały prawie 10 000 historii stymulacji pacjentek Klinik INVICTA, pomagają określić liczbę dojrzałych komórek jajowych możliwych do uzyskania w efekcie stymulacji.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – projekt ZWR – HOSPANEL (który znalazł także najwyższe uzanie w oczach czyteników Rynku Zdrowia).

UCK wspólnie z firmą MDS Cardio opracowały autorski interfejs dotykowy dla urządzeń WelchAllyn, oparty o różne (dedykowane oddziałom) warianty skali NEWS2 (EWS). Projekt zawiera Zespół Wczesnego Reagowania, dla którego narzędziem jest innowacyjna aplikacja mobilna pobierająca, analizująca i prezentująca informacje z Systemu Oceny Parametrów Życiowych pacjentów szpitala — HOSPANEL.

Aplikacja realizuje ideę intensywnej terapii bez barier, będąc narzędziem szpitalnego Zespołu Wczesnego Reagowania (ZWR — zespół wsparcia opieki intensywnej). Pobiera wybrane parametry określane jako wczesnego ostrzegania przy pogarszającym się stanie pacjenta, zdefiniowane w systemie. Na podstawie zastosowanych, udowodnionych klinicznie algorytmów (skala EWS NEWS2 z odmianami), prezentuje członkom ZWR, dashboard pacjentów zagrożonych ryzykiem pogorszenia stanu wraz z wymaganymi przez ZWR parametrami klinicznego stanu pacjenta.

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z projektem dotyczącym biopsji fuzyjnej stercza.

Podstawowym nowym rozwiązaniem zgłoszonym do Konkursu jest współpraca radiologa, który wyznacza cele na badaniu mpMRI, i urologa, który pobiera wycinki z wyznaczonych celów. W projekcie najważniejszy jest bezpośredni kontakt radiologa i urologa poprzez regularne spotkania w odstępie 2-tygodniowym i omawianie wyników uzyskanych badań histopatologicznych. Zapewni to informację zwrotną dla radiologa o skuteczności wyznaczonych przez siebie celów oraz edukację urologa w zakresie badania RM, która jest niezbędna do skutecznej biopsji fuzyjnej.

CenterMed Sp. z o.o. i projekt porad pielęgniarskich w ramach edukacji zdrowotnej w opiece koordynowanej.

CenterMed zgłosił do konkursu projekt porad pielęgniarskich w ramach edukacji zdrowotnej w opiece koordynowanej, który bazując na zdobytych wcześniej doświadczeniach, realizuje opiekę koordynowaną w czterech dostępnych ścieżkach diagnostycznych — kardiologicznej, diabetologicznej, endokrynologicznej i pulmonologicznej. Wyspecjalizowany zespół pielęgniarski CenterMed opracował, ustrukturyzował i wdraża realizację porad pielęgniarskich w ramach edukacji zdrowotnej w opiece koordynowanej.

Warszawski Uniwersytet Medyczny - system informatyczny wykorzystujący techniki procesowania tekstu wraz z interfejsem użytkownika.

Proponowane przez WUM narzędzie, funkcjonujące w połączeniu z systemami elektronicznej dokumentacji medycznej, umożliwiałoby np. wyszukiwanie grup pacjentów o wskazanej charakterystyce (np. posiadających określone choroby i stosujących określone leki).

Wyszukanie takich podgrup pacjentów umożliwia zaproponowanie jej np. nowoczesnej terapii czy udziału w badaniu klinicznym. Dzięki temu rozwiązaniu proces ten można wykonywać systemowo, a nie bazując jedynie na lekarzu, który zna kryteria włączenia pacjenta do interwencji.

Kategoria Start-Up innowacje

W tej kategorii jurorzy w głosowaniu zadecydowali o nominacjach (w kolejności otrzymanych punktów) następujących projektów:

Diagendo Sp. z o.o. - EndoRNA - diagnostyka endometriozy z wykorzystaniem techniki qRT-PCR.

EndoRNA to innowacyjny wyrób medyczny Diagendo Sp. z o.o, umożliwiający skuteczną metodę diagnostyki endometriozy przy użyciu techniki qRT-PCR, która po pandemii koronawirusa stała się powszechnie dostępna. Technologia umożliwia ilościowe oznaczenie względnego poziomu ekspresji genu FUT4 – markera endometriozy, w odniesieniu do ekspresji genu referencyjnego GAPDH w materiale pobranym z endometrium macicy pacjentki w fazie wydzielniczej cyklu menstruacyjnego, u której istnieje podejrzenie występowania endometriozy lub konieczność jej wykluczenia.

BrainScan S.A. z rozwiązaniem opartym o metody AI, dedykowane wykrywaniu, klasyfikacji i lokalizacji zmian patologicznych obrazowanych w tomografii komputerowej.

Brainscan jest unikalnym rozwiązaniem opartym o metody AI dedykowanym wykrywaniu, klasyfikacji i lokalizacji zmian patologicznych, obrazowanych w tomografii komputerowej. Szeroki zakres wykrywanych patologii oraz niezwykle liczna baza danych TK wykorzystana do trenowania modelu pozwalają wspomóc szpitale w istotnych problemach, z którymi mierzą się coraz częściej oddziały ratunkowe, które potrzebują natychmiastowej informacji o stanie pacjenta.

Hemolens Diagnostics – projekt platformy do nieinwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej.

Projekt Hemolens Diagnostics to technologia do nieinwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej, która pozwala na wykrycie istotnych zwężeń w naczyniach wieńcowych. Metoda wykorzystuje techniki obliczeniowej mechaniki płynów oraz cyfrowej obróbki obrazu do stworzenia trójwymiarowego wirtualnego bliźniaka serca na bazie dwuwymiarowych obrazów z tomografii komputerowej naczyń wieńcowych.

ACCREA Engineering - projekt AVROS - przeciwdziałający problemowi niedoboru personelu i wysokim kosztom jego utrzymania w zakresie operacji laparoskopowych.

Projekt AVROS przeciwdziała problemowi niedoboru personelu w służbie zdrowia i wysokim kosztom utrzymania personelu medycznego w obrębie operacji laparoskopowych. Personel jest przeciążony pracą, a średnia wieku rośnie z roku na rok. Zastosowanie rozwiązania pozwoli przeciwdziałać tym problemom.

WHEELSTAIR - urządzenie pozwalające osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich na samodzielne pokonywanie schodów.

Wheelstair to polski start-up, który opracował innowacyjne na skalę światową urządzenie o nazwie Wheelstair®, które osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich ozwala na samodzielne pokonywanie schodów. Samodzielne, czyli niewymagające obecności osoby asystującej, czego nie oferują urządzenia konkurencyjne.

Medicofarma Biotech - innowacyjne terapie z zastosowaniem technologii RNA, m.in. lek przeciwko nowotworom złośliwym.

Medicofarma Biotech S.A. jest jedną z niewielu firm w Polsce, która prowadzi badania nad innowacyjnymi terapiami z zastosowaniem technologii RNA. W ramach projektu RNA Based Therapy opracowywany jest innowacyjny lek onkologiczny przeciw nowotworom charakteryzującym się dużą złośliwością, krótkim czasem przeżycia pacjenta oraz niedoborem efektywnych terapii. Nowotwory te należą do kategorii tzw. niezaspokojonych potrzeb medycznych.

Najbardziej zaawansowane projekty dotyczą zastosowania innowacyjnego leku onkologicznego w terapii celowanej glejaka, potrójnie negatywnego raka piersi, raka jajnika oraz raka trzustki.

Zaprszamy wszystkich na VIII Kongres Wyzwań Zdrowotnych, który odbędzie się 9 - 10 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Zobacz Agendę tego wydarzenia.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze