Regionalne spotkania menedżerów ochrony zdrowia - forum nowych rozwiązań (Poznań)

Zapraszamy do udziału w poznańskiej konferencji w ramach cyklu regionalnych debat poświęconych najważniejszym problemom związanym z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej w wybranych regionach Polski - organizowanych przez redakcję miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia wraz z wydawcą, Grupą PTWP.

Konferencja w Poznaniu (27 stycznia 2011 r., Hotel Mercure, ul. Roosevelta 20) inauguruje czwartą już edycję cyklu regionalnych debat Rynku Zdrowia, które przebiegać będą w nowej formule, pod wspólnym tytułem: „Regionalne spotkania menedżerów ochrony zdrowia – forum nowych rozwiązań”.

Oprócz zmiany nazwy cyklu konferencji, zdecydowaliśmy się także na wprowadzenie do programu wystąpień w konwencji „Pro-Contra” – pozwalających prelegentom przedstawiać odmienne poglądy na wybrane zagadnienia.

Ramowy program poznańskiej konferencji „Regionalne spotkania menedżerów ochrony zdrowia – forum nowych rozwiązań”:
 
Polityka zdrowotna i organizacja systemu ochrony zdrowia w woj. wielkopolskim
1. Dyskusja menedżerów ochrony, ekspertów, przedstawicieli organów założycielskich i administracji publicznej dotycząca wybranych regulacji przewidywanych w tzw. pakiecie projektów ustaw zdrowotnych – perspektywa regionalna:
• Projekt ustawy o działalności leczniczej – możliwości wdrożenia projektowanych rozwiązań oraz ich przewidywane skutki w woj. wielkopolskim – wystąpienia „Pro-Contra”.
• Sytuacja kadrowa zakładów opieki zdrowotnej m.in. w kontekście założeń projektu ustawy o zmianie Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz projektu Ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – wystąpienia „Pro-Contra”.
2. Podsumowanie tzw. planu B w Wielkopolsce, perspektywy przekształceń i zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu zakładów opieki zdrowotnej.

Finanse i zarządzanie – kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej
• Kontrakty ’2011 – poziom finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w woj. wielkopolskim – wystąpienia „Pro-Contra”.
• Sytuacja finansowa zakładów opieki zdrowotnej w Wielkopolsce – stan zobowiązań, procesy restrukturyzacyjne.
• Ubezpieczenia zdrowotne – założenia do projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym z regionalnej perspektywy – wystąpienia „Pro-Contra”.

Infrastruktura ochrony zdrowia w regionie – stan obecny i przyszłość; procesy inwestycyjne
• Stan infrastruktury ochrony zdrowia w Wielkopolsce – diagnoza i główne problemy do rozwiązania.
• Projektowanie, modernizacja i budowa obiektów ochrony zdrowia w woj. wielkopolskim.
• Rozwój technologii informacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej w kontekście projektu Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia; rozwiązania w zakresie telemedycyny – perspektywa regionalna.
• Aparatura i wyposażenie placówek medycznych w regionie –  możliwości i potrzeby, polityka zakupów.

Organizator: Grupa PTWP, wydawca miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia. Tel.: 32/ 209 13 03; e-mail: agnieszka.jakubczyk@rynekzdrowia.pl
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum