Regionalne Spotkanie Menedżerów Ochrony Zdrowia (Poznań)

Multimedia

Szpital jako spółka

0,22 MB
typ pliku: Prezentacja PDF

RELACJA

Konferencja w Poznaniu (12 grudnia 2012 r.) zainaugurowała szóstą już edycję regionalnych spotkań menedżerów ochrony zdrowia, organizowanych przez wydawcę oraz redakcję miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia. Biorą w nich udział m.in. szefowie szpitali, lekarze, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, samorządowcy, a także eksperci i dostawcy rynku medycznego.

Pierwsza część poznańskiej konferencji dotyczyła m.in. sytuacji finansowej placówek lecznictwa stacjonarnego oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w Wielkopolsce.

- Trudno podejmować zarządcze decyzje, jeśli NFZ nie może podpisać ze szpitalami umów dłuższych niż jednoroczne. To nie sprzyja strategicznemu myśleniu i planowaniu inwestycji - mówił Leszek Wojtasiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego odpowiadający m.in. za ochronę zdrowia w regionie.

- To nie sprzyja strategicznemu myśleniu i planowaniu inwestycji. Ważne jest, aby móc planować w 10-letniej, albo przynajmniej 5-letniej perspektywie, tymczasem środki, które pozyskują placówki wystarczają zaledwie na prowadzenie bieżącej działalności - zaznaczył Leszek Wojtasiak.

Dodał: - Na inwestycje wykorzystujemy środki unijne, ale to przecież nie wszystko. Ochrona zdrowia wygląda jak średniowieczny rynek arabski - nie wiadomo czy coś kupisz, czy cię nie okradną...

O finansowaniu świadczeń, kadrach i spółkach

Karol Chojnacki, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przypomniał, że budżet Funduszu dla tego regionu na 2012 rok wynosił 5 381 mln zł, natomiast plan finansowy na 2013 rok zakłada 5 539 mln zł.

- Oznacza to wzrost rok do roku o 2,93 proc., w liczbach bezwzględnych wydamy więc o 157 mln zł więcej. Zaplanowaliśmy też środki na nadwykonania o 11 mln zł większe niż w w 2012 roku, choć z góry wiadomo, że nie pokryje to wszystkich kosztów świadczeń ponadlimitowych – wyjaśniał dyrektor Chojnacki.

Przyznał, iż o planach dotyczących zmian organizacyjnych w NFZ nie może na razie wiele powiedzieć: - Wiem tylko tyle, że mają zwiększyć samodzielność i decyzyjność regionów oraz oddziałów wojewódzkich, natomiast trudno jeszcze stwierdzić, jak będzie wyglądała koordynacja polityki zdrowotnej w regionie - powiedział Karol Chojnacki.

- Zapowiadana decentralizacja Funduszu jest bardzo oczekiwana i myślę, że przyniesie konkretne korzyści, bo jednak to marszałkowie wiedzą lepiej, jakie są potrzeby zdrowotne na poziomie regionalnym - komentował Jacek Łukomski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

- Tyle się mówi o problemach szpitali klinicznych, jednak z 43 takich jednostek w Polsce zadłużonych jest jedynie 10. Ale to może sprawić, że od 1 stycznia 2013 r. te dziesięć szpitali zostanie zmuszonych do przekształcenia. Niestety, odpowiedzi na pytanie, kto zapłaci za ich zobowiązania, nie ma do dziś - zaznaczył prof. Jacek Wysocki, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

- Szczególnie istotne dla dyrektorów szpitali powinno być kształcenie kadr, bo gdy zacznie brakować lekarzy, wzrośnie presja płacowa w placówkach medycznych. Katastrofa szykuje się zwłaszcza na rynku pielęgniarskim - zaznaczył prof. Wysocki.

Tadeusz Stefaniak, prezes zarządu Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., nawiązując do problemów kadrowych w opiece zdrowotnej stwierdził, że powstają już "lotne grupy lekarskie", gdyż specjalistów jest za mało, a z drugiej strony dyrektorzy wielu szpitali nie są w stanie udźwignąć ciężaru zatrudniania kolejnych lekarzy zgodnie z wymogami resortu zdrowia czy NFZ.

Takim ustawowym wymogiem dla szpitali było przez pewien czas posiadanie ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. - Nowela ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta odsunęła tylko obowiązek zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz pacjentów od 1 stycznia 2014 roku. Za chwilę znów będziemy musieli zmierzyć się z problemem takiego obowiązkowego ubezpieczenia - podkreślał Łukasz Zoń, dyrektor biura prawnego i radca prawny w EIB SA.

Zaznaczył, iż zarządzanie ryzykiem w szpitalu nie sprowadza się tylko do tego, jaką składkę mamy zapłacić i za co. - Zarządzanie ryzykiem musimy prowadzić globalnie - od spraw inwestycyjno-majątkowych poprzez kwestie zatrudnienia, jakości, szkoleń. Tak naprawdę ubezpieczenia są dopiero ukoronowaniem, zarówno te majątkowe, jak i od odpowiedzialności cywilnej, o których nie powinniśmy zapominać - dodał Łukasz Zoń.

Dariusz Strojewski, członek zarządu firmy M.W. Trade SA wskazał, iż szpital w formie spółki jest dla banków jest bardziej wiarygodnym podmiotem niż publiczny zakład opieki zdrowotnej: - Generalnie trudno rozmawia się z bankami na temat finansowania inwestycji szpitalnych, bo sama formuła samodzielnego publicznego ZOZ-u jest dla nich nie do ogarnięcia. NFZ nie jest płatnikiem do końca obliczalnym, dlatego instytucje finansowe podchodzą do SP ZOZ-ów ostrożnie - zauważył Dariusz Strojewski.

Podkreślił, iż w spółce zarząd ma władzę absolutną, ale jednocześnie jest obarczony większą odpowiedzialnością, w tym osobistą, np. wobec wierzycieli.

Osobne dwie sesje w trakcie poznańskiej konferencji poświęcone były: gospodarce lekami w szpitalach oraz inwestycjom i źródłom ich finansowania w wielkopolskich placówkach medycznych.

Apteki w szpitalach - przepisy i codzienność

- Obecny stan aptek szpitalnych w Polsce jest zróżnicowany. Część reprezentuje poziom krajów zachodnich, część, niestety, nie gwarantuje odpowiednich standardów - zauważyła dr Hanna Jankowiak-Gracz, konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji szpitalnej, kierownik apteki Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. - Mamy doskonałe prawo farmaceutyczne, ale problemy pojawiają się w momencie jego realizacji.

Doktor Jankowiak-Gracz przypomniała ustawowe zadania nałożone na apteki szpitalne, w tym przede wszystkim funkcje logistyczne, czyli zakup leków, magazynowanie, dystrybucję i organizację przetargów, a także funkcje nadzorcze obejmujące zachowanie bezpieczeństwa przechowywania leków.

- Kolejnym zadaniem jest wytwarzanie leków cytotoksycznych oraz do żywienia pozajelitowego. Ideałem byłoby, aby apteka szpitalna była gwarantem bezpiecznej, ale i ekonomicznej terapii w szpitalu. W Wielkopolsce w większości placówek udaje nam się ten cel realizować - zaznaczyła konsultant.

Danuta Kurasz, kierownik apteki Szpitalnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu wskazała, że obecnie farmaceuci mają dość często do czynienia z produktami, które raz są wyrobami medycznymi, a raz lekiem: - To wymaga wyjaśnienia. Okazuje się, że dzisiaj łatwiej jest zgłosić w Polsce lek jako wyrób medyczny. W ten sposób omija się długą i kosztowną procedurę rejestracyjną. Moje zabiegi o wyjaśnienie jednej z takich rejestracji zakończyły się fiaskiem.

Krystyna Mackiewicz, dyrektor Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu mówiła o problemie, jakim jest dla lekarzy stosowanie leków poza wskazaniami.

- Nawet nie wiemy, jak często leki podawane są niezgodnie z tym, co zaleca producent. Większość popularnych leków nigdy nie była przebadana pod kątem stosowania ich u dzieci, matek karmiących czy kobiet ciężarnych. Tymczasem w szpitalach klinicznych bardzo często stosuje się leki, które mają długą historię kliniczną i istnieją opisy na temat ich skuteczności - stwierdziła Krystyna Mackiewicz.

Jesteśmy bogatym krajm?

Przemysław Daroszewski, dyrektor SPZOZ MSW w Poznaniu podczas sesji dotyczącej inwestycji w ochronie zdrowia z ironią stwierdził, iż Polska jest bogatym krajem, gdyż wydaje się u nas pieniądze na różne zakupy inwestycyjne w sposób niekontrolowany.

- Z całym szacunkiem dla płatnika, ale często jest tak, że nie wiemy co w danym roku nowego się pojawi. Np. sprawa rezonansu magnetycznego - zawsze aparat był w mojej jednostce, a dzięki połączeniu światłowodem z sąsiednim szpitalem wykonywaliśmy badania i nie było potrzeby kupowania nowego urządzenia - mówił dyrektor Daroszewski.

I dodał: - Poprzedni prezes NFZ stwierdził, iż mamy drugi stopień referencyjności, w związku z tym każdy powinien mieć aparat na miejscu. Pytam się, po co? Żeby w każdym szpitalu istniał rezonans magnetyczny wykorzystywany w 30-40 procentach?

- Wydaje mi się, że pozyskiwanie środków inwestycyjnych nie jest dzisiaj tak wielkim problemem, jak właśnie zasadność ich wydatkowania - przyznał Zbyszko Przybylski, prezes zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Podkreślał, że kierującym lecznicami najbardziej doskwiera nadregulacja i niezliczona ilość aktów prawnych, które co chwila się zmieniają: - Myślę, że każdy z nas wymieniłby po kilka inwestycji, które zrealizował, ponieważ były takie, a nie inne wymogi. Ale dzisiaj okazuje się, że wyrzucono pieniądze w błoto, bo np. zmieniły się zasady kontraktowania.

We współpracy z samorządem

- Aby uzupełnić brakujące finansowanie - poza pieniędzmi unijnymi - w ramach udziału własnego, zdecydowaliśmy się na emisję obligacji - dodał prezes Przybylski. - To dość rzadki instrument stosowany na polskim rynku polskim medycznym. Emisja jest dobrym narzędziem przy odpowiedniej współpracy z bankami oraz współdziałaniu szpitala z naszym właścicielem, czyli samorządem.

Zbyszko Przybylski wskazał również, że sięgnięcie po obligacje nie wpływa na wskaźnik zadłużenia powiatu.

Cześć dyskusji w trakcie panelu inwestycyjnego poświęcona była outsourcingowi w placówkach ochrony zdrowia. - Z naszego doświadczenia wynika, że najbardziej powszechnymi usługami outsourcingu w szpitalach są obecnie usługi czystościowo-porządkowe, a także wszelkiego rodzaju produkty związane z żywieniem pacjentów - wymieniała Justyna Szczygielska, dyrektor ds. medycznych DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o.

O potrzebach inwestycyjnych w Poznaniu w zakresie pediatrii, ginekologii i położnictwa mówił dr Jacek Profaska, dyrektor Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

- Oczywiście pierwsza potrzebą jest konieczność zbudowania nowego szpitala - w uproszczeniu mówiąc - matki i dziecka. W województwie wielkopolskim została w tym celu powołana spółka Szpitale Wielkopolski oraz zespół fachowców w Urzędzie Marszałkowskim. Największym problemem jest kwestia pozyskania środków finansowych czy też inwestora dla realizacji tego przedsięwzięcia - powiedział Jacek Profaska.

Obszerna relacja z konferencji - już wkrótce w portalu rynekzdrowia.pl i styczniowym wydaniu miesięcznika Rynek Zdrowia (1/2013).

ZAKRES TEMATYCZNY

Agenda do pobrania

 

PARTNERZY

  • Sponsor Główny

  • Partner