Projekt "Głos Seniora" - trzecia edycja

Kraków, Warszawa, 09.11.2014

Przekroczenie granicy wieku 60 lat nie wiąże się z odłożeniem swoich pasji na bok i utratą pomysłu na siebie. Krakowskie Stowarzyszenie MANKO postanowiło to udowodnić i rozpoczęło III edycję ogólnopolskiego projektu "Głos Seniora".

Dzięki zaangażowaniu Ambasadorów projektu, takich jak Wirginia Szmyt (DJ Wika, 76 lat), Marek Frąckowiak (aktor, 64 lata) czy Krystyna Szubartowska (tancerka, 74 lata) powstają spot i kalendarz, które w jednoznaczny sposób wskażą potencjały drzemiące w seniorach. Całość przedsięwzięcia wspiera Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego ASOS 2014-2020.

Co można robić na emeryturze? Być pszczelarzem, jeździć na rolkach, uprawiać jogę, biegać, być DJ’em czy tańczyć? Wszystkie wymienione działania to pasje ambasadorów III edycji projektu „Głos Seniora”. Codziennie udowadniają, że wiek nie stanowi przeszkody na drodze do samorealizacji. Trzeba więc zmienić sposób patrzenia na ludzi po 60-tce.

- Stereotypowe postrzeganie osób starszych, jako wycofanych i zdanych na pomoc z zewnątrz, nie do końca pokrywa się z rzeczywistością. Polityka społeczna wobec osób starszych powinna być nakierowana na wszystkie grupy seniorów. Nasz projekt udowadnia, że starzenie się nie jest problemem społecznym tylko źródłem inspiracji i wiedzy - tłumaczy Katarzyna Słowik, koordynatorka projektu.

- Uważam, że grupa 60 plus jest w sposób niesprawiedliwy pomijana przez badaczy rynku, media i społeczeństwo. A przecież są to ludzie w sile wieku. Z dużym doświadczeniem, dysponujący sporym kapitałem i często wolnym czasem do zagospodarowania, z doświadczeniem życiowym, które może być wykorzystane w kreowaniu naszej rzeczywistości - w ten sposób komentuje sytuację seniorów aktor Marek Frąckowiak.

O potrzebie zmiany wizerunku starości i konieczności zerwania ze stereotypami mówi również Paulina Braun, autorka projektu Dancing Międzypokoleniowy: - Od trzech lat walczymy z wykluczeniem społecznym ze względu na wiek promując aktywnych seniorów, m.in. Dj Wikę, która jest rezydentką cyklu i jednocześnie Ambasadorką III edycji projektu "Głos Seniora". Wspieramy tego typu projekty i razem pracujemy nad zmianą wizerunku osób starszych.

W związku z wyraźną potrzebą działania w tym zakresie powstają: spot oraz kalendarz na rok 2015 z udziałem Ambasadorów 60+, promujące aktywne postawy seniorów.

Projekt zakłada także wydanie trzech ogólnopolskich magazynów „Głos Seniora”, organizację ośmiu szkoleń oraz wykładów stacjonarnych dla seniorów w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, pomorskim oraz zachodniopomorskim.

Więcej: www.glosseniora.pl


Kontakt:
Katarzyna Słowik
Koordynatorka III edycji projektu "Głos Seniora"
Stowarzyszenie MANKO
promocja@manko.pl
Tel.: 883 631 818