Outsourcing medycznych laboratoriów diagnostycznych w strukturach szpitala

Piekary Śląskie, 08.06.2016

8 czerwca 2016 r. w Piekarach Śląskich odbędzie się konferencja pt. "Outsourcing medycznych laboratoriów diagnostycznych w strukturach szpitala".

Organizatorem konferencji jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. Zaplanowano cztery sesje - diagnostyczną, ekonomiczną, medyczną i prawną - które pozwolą przez pryzmat doświadczeń zaproszonych wykładowców i gości ocenić z szerokiej perspektywy blaski i cienie outsourcingu w jednostkach ochrony zdrowia.

Tematyka konferencji oraz dyskusja w jej trakcie ma odpowiedzieć na pytanie czy outsourcing medycznych laboratoriów diagnostycznych w Polsce jest w stanie zapewnić szybką, wiarygodną, kompleksową usługę z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej wraz z konsultacją diagnostyczną specjalisty w miejscu wykonywania badań.

Niejednokrotnie powierzanie czynności diagnostycznych firmom zewnętrznym prowadzi do wydłużenia procesu diagnostycznego, co ma bezpośredni wpływ na szybkość rozpoznania, monitorowania leczenia i czasu hospitalizacji, czyli kompleksowe koszty leczenia.

Brak bezpośredniego nadzoru płatnika nad czynnościami diagnostycznymi prowadzi do ogromnego zróżnicowania poziomu jakości usług na rynku świadczeń medycznych. Prowadzi to do funkcjonowania na rynku podmiotów oferujących zaniżone koszty procedur diagnostycznych wygrywających konkursy na outsourcing medycznych laboratoriów diagnostycznych, gdzie jedynym kryterium jest 100 % ceny.

- W związku z aktualną sytuacją w ochronie zdrowia podczas konferencji pragniemy znaleźć odpowiedź na pytanie: „Czy outsourcing medycznych laboratoriów diagnostycznych w strukturach szpitala to przyszłość? A może dawno oczekiwana przeszłość?” - zapowiadają organizatorzy konferencji.

Miejsce konferencji: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich.