Konkurs NIZP-PZH: realizacja pobrań krwi od kobiet w ciąży

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny ogłasza konkurs dla podmiotów leczniczych na realizację pobrań krwi od kobiet w ciąży (do 24. tygodnia) w województwach świętokrzyskim i lubelskim.

Przedmiotem konkursu jest przystąpienie do badań realizowanych w ramach Projektu „Pilotażowy Program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV”. Przebadanych zostanie łącznie 8 tysięcy kobiet ciężarnych w kierunku zakażenia tym wirusem w województwach:
• kujawsko-pomorskim
• lubelskim
• mazowieckim
• małopolskim
• świętokrzyskim.

Aktualny konkurs prowadzony jest dla ośrodków zlokalizowanych na terenie województw świętokrzyskiego oraz lubelskiego.

Udział w badaniu będzie proponowany kobietom w ciąży (do 24. tygodnia ciąży), które znajdą się pod opieką jednostek współrealizujących projekt. Wszystkie pacjentki, które wyrażą zgodę na uczestnictwo w projekcie zostaną poddane badaniom przesiewowym na obecność przeciwciał anty-HCV.

W grupie kobiet z pozytywnym wynikiem testu przesiewowego wykonane zostanie badanie na obecność materiału genetycznego wirusa HCV (HCV-RNA). Przeprowadzone badania pozwolą na oszacowanie częstości występowania zakażeń HCV w badanej grupie, a także na objęcie specjalistyczną opieką - zarówno matek, jak i ich dzieci.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności badań przesiewowych w kierunku zakażeń HCV dla kobiet ciężarnych. Jednocześnie zapewni wczesną opiekę nad dzieckiem matki zakażonej HCV w sensie diagnozy/wykluczenia zakażenia u noworodka, a następnie niemowlęcia.

Wczesne wykrycie zakażenia HCV istotnie zwiększa szansę matki na skuteczne wyleczenie, a tym samym uniknięcie niekorzystnych następstw klinicznych jak: marskość wątroby czy rak wątrobowo-komórkowy.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie, zasady udziału i formularz wyrażenia zgody - na stronie: www.hcv.pzh.gov.pl

Termin składania dokumentów upływa 18 grudnia 2014 r. do godz. 12:00.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 22 grudnia 2014 r.

Zgłoszenia należy przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Dział Techniczny, Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych NIZP-PZH
00-791 Warszawa
ul. Chocimska 24, budynek C, pok. 204
z dopiskiem na kopercie:
"Konkurs otwarty dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na realizację pobrań krwi od kobiet w ciąży (do 24. tygodnia) w województwach świętokrzyskim i lubelskim".

Kontakt:
mgr Karolina Zakrzewska
Tel: 22 54 21 337
e-mail:kzakrzewska@pzh.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum