Konferencja z cyklu "System opieki zdrowotnej. Ogólnopolskie problemy - regionalna perspektywa" (Bydgoszcz)

Konferencja w Bydgoszczy była szóstą w tegorocznej - trzeciej już edycji - cyklu debat organizowanych przez redakcję i wydawcę miesięcznika Rynku Zdrowia pt. "System opieki zdrowotnej. Ogólnopolskie problemy - regionalna perspektywa".

Wcześniej gościliśmy w Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku i Krakowie. Podobnie jak podczas dyskusji w tych stolicach województw, także w Bydgoszczy wiele wystąpień dotyczyło warunków kontraktowania świadczeń w 2010 r. oraz tzw. nadwykonań.


Problem kliniczny

Obecną sytuację i plany rozwoju szpitali „marszałkowskich” w regionie omówił Piotr Kryn, dyrektor departamentu zdrowia i nadzoru właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zadłużenie SPZOZ-ów w woj. kujawsko-pomorskim jest – w porównaniu z innymi regionami kraju stosunkowo niewielkie. Największe zobowiązania dotyczą dwóch szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy: im. Jurasza oraz im. Biziela. Po raz kolejny – przy okazji dyskusji o placówkach prowadzonych przez uczelnie medyczne – padły argumenty przemawiające za koniecznością wejścia w życie ustawy, precyzyjnie określającej rolę i miejsce szpitali klinicznych w systemie opieki zdrowotnej.

– Na razie dyskutujemy o przyszłym kształcie takich regulacji, a właściwie o kolejnym „projekcie projektu” ustawy dotyczącej jednostek klinicznych – mówiła prof. Małgorzata Tafil-Klawe, prorektor Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

– Obecnie nasz szpital odbierany jest jako największy dłużnik w regionie. Jesteśmy zdeterminowani, aby ten stan rzeczy zmienić.  Chcemy być przede wszystkim traktowani jako nowoczesna, wykonująca wysokospecjalistyczne procedury placówka – deklarowała Wanda Korzycka-Wilińska, dyrektor naczelna Szpital Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

Jak zarządzać?

Dyrektor Korzycka-Wilińska przypomniała, że plan restrukturyzacji szpitala został przyjęty przez Senat Collegium Medicum i jest już realizowany. Jednym z ważnych, ale i wciąż budzącym wiele kontrowersji założeń tego planu jest powierzenie pielęgniarkom roli menedżerów klinik.

– Te osoby nie zastąpią kierowników klinik, ale będą ich wspierać m.in. w zakresie zarządzania kontraktami na świadczenie usług medycznych – podkreślała Maria Budnik-Szymoniuk, dyrektor ds. pielęgniarstwa Szpitala im. Jurasza, szczegółowo omawiając zmiany organizacyjne w zarządzaniu lecznicą.

Płk dr Krzysztof Kasprzak, komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy, życząc pomyślnego wdrożenia tego planu, nie ukrywał jednak swojego sceptycyzmu co realizacji takiej koncepcji: – Może dojść do tego, że kierownicy będą właśnie na menedżerów zrzucać całą odpowiedzialność za funkcjonowanie klinki. To z kolei grozi utratą kontroli nad procesem zarządzania – przestrzegał Krzysztof Kasprzak.

Inwestycje
Podczas konferencji rozmawialiśmy też o inwestowaniu w ochronie zdrowia. Podczas tej sesji dyrektor Piotr Kryn przedstawił najważniejsze zadania stojące przed powołaną spółką celową Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o., mającą m.in. przygotować i realizować zadania inwestycyjne w szpitalach, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa.
Jak poinformował Piotr Kryn, spółka zrealizuje m.in. budowę szpitala dziecięcego. Wartość wszystkich inwestycji jest szacowana na kwotę 450 mln zł, a spora jej część będzie pochodziła z kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Jak zauważył dr Krzysztof Motyl, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy, dyrektorzy szpitali oczekują, że rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące kryteriów, jakim pod względem fachowym i sanitarnym powinny odpowiadać pomieszczenia w ZOZ-ach, pośrednio określi też „co to znaczy uprawiać bezpieczną medycynę”. Wyposażenie sprzętowe szpitali ma bowiem istotne znaczenie w sytuacji rosnących oczekiwań i roszczeń pacjentów, którzy są coraz bardziej świadomi swoich praw.

Serwisowanie aparatury

Odnosząc się do tematyki serwisowania aparatury medycznej, Krzysztof Kasprzak podkreślił, jak ważne jest skrupulatne i terminowe, potwierdzone dokumentacją, prowadzenie przeglądów sprzętu. Przypomniał pożar respiratora, do jakiego doszło w jego szpitalu w 2008 roku, w wyniku którego poparzeniu uległ pacjent i dwie pielęgniarki. Po tym zdarzeniu biegli badali, czy szpital dołożył należytej staranności dla zapewnienia fachowych procedur serwisowych.

W opinii komendanta Kasprzaka jakość serwisowania aparatury medycznej jest uzależniona m.in. od wymagań jakie postawi szpital w chwili zakupu urządzenia: – Części kosztów serwisowania można uniknąć poprzez umiejętne negocjowanie z firmą i domaganie się wpisania do umowy klauzul dotyczących zwrotu utraconych korzyści w przypadku długotrwałej awarii – podpowiadał rozwiązania.

Grzegorz Postawka, dyrektor Biura Regionalnego, Siemens Sp. z o.o., mówiąc o relacjach z partnerami handlowymi zwrócił uwagę, że reprezentowana przez niego firma prowadząc negocjacje ze szpitalami dotyczące zakupu aparatów często pełni też rolę doradcy. Jak zaznaczył, przedstawiciele firmy czasami odradzają mniejszym szpitalom zakup nadmiernie rozbudowanych urządzeń.

– Zamiar zakupu 64-rzędowego tomografu w sytuacji, gdy do tej pory placówka przekazywała do badań zewnętrznych kilkoro pacjentów dziennie, to nie jest dobry wybór – mówił Grzegorz Postawka. – W zupełności wystarczy mniej zaawansowane urządzenie. Podobnie jest z dodatkowymi opcjami, które najpierw są wykorzystywane tylko sporadycznie – z ciekawości – a potem ich użycie jest zarzucane, bo szpital odsyła poważniejsze przypadki diagnostyczne do innych placówek. Nadmiernie rozbudowana aparatura, to niepotrzebne koszty.

Pełna relacja z przebiegu wszystkich dyskusji panelowych podczas bydgoskiej konferencji – w kwietniowym wydaniu miesięcznika Rynek Zdrowia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum