Konferencja: "Zastosowanie długodziałających leków przeciwpsychotycznych"

Warszawa, 06.03.2015 - 07.03.2015

Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki) są podstawą leczenia osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Ich szczególne, długodziałające formy iniekcyjne (LAI; long-acting injections), stanowią dziś najefektywniejszą strategię przeciwdziałania nawrotom schizofrenii.

Zastosowanie właśnie tej strategii jest kluczowe, ponieważ około połowy tych pacjentów przerywa leczenie już w pierwszym miesiącu po wypisie ze szpitala, z szybkim wzrostem ryzyka rehospitalizacji (efekt "obrotowych drzwi").

Tymczasem, zamiast codziennego, uciążliwego i zawodnego przyjmowania leków doustnych, możliwe jest stosowanie neuroleptyków w postaci długodziałających iniekcji w odstępach dwu- lub czterotygodniowych, a nawet, w niedługim czasie będzie możliwe ich stosowanie także w odstępach dwumiesięcznych lub trzymiesięcznych.

Międzynarodowa Konferencja "Zastosowanie długodziałających leków przeciwpsychotycznych" (Warszawa, 6-7 marca 2015 r.) będzie w całości poświęcona wykorzystaniu właśnie długodziałających leków przeciwpsychotycznych w psychiatrii.

Kompleksowo omówiona zostanie koncepcja tej formy leczenia, zagadnienia farmakologiczne, sposoby podawania, badania kliniczne nad skutecznością, przedstawione doświadczenia międzynarodowe, a także przedyskutowane aspekty farmakoekonomiczne.

Miejsce: Warszawa, Hotel Hilton, ul. Grzybowska 63
Patronat naukowy: Towarzystwo Neuropsychiatryczne
Przewodniczący naukowy konferencji: prof. Bartosz Łoza, prezes Towarzystwa Neuropsychiatrycznego, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Szczegółowy program: www.lai.edu.pl