Konferencja "Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski"

Z inicjatywy przewodniczącego Rządowej Rady Ludnościowej, prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Warszawie odbędzie się Konferencja Naukowa "Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski".

Konferencja, organizowana we współpracy z prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, prof. Januszem Witkowskim, odbędzie się 9 czerwca 2015 roku.

Rządowa Rada Ludnościowa uznaje problematykę ograniczania zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia za priorytetowy obszar zdrowia publicznego w obrębie polityki ludnościowej.

Znalazło to wyraz w dokumencie pt. "Rekomendacje Rządowej Rady Ludnościowej w zakresie polityki ludnościowej Polski", w którym zawarto, opracowane wspólnie z ekspertami z Instytutu Kardiologii, kierunkowe i szczegółowe propozycje w zakresie promocji zdrowia, prewencji pierwotnej i wtórnej chorób oraz restytucji zdrowia pacjentów cierpiących na te schorzenia.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego choroby układu krążenia pozostają pierwszą przyczyną zgonów w Polsce i Unii Europejskiej. Są także w największym stopniu odpowiedzialne - pośród określonych przyczyn - za niekorzystne porównania międzynarodowe Polski odnośnie do wskaźników przeciętnego trwania życia i umieralności.

Do udziału w konferencji zaproszono z wybitnych przedstawicieli polskiej kardiologii, kardiochirurgii, angiologii, hipertensjologii, neurologii i zdrowia publicznego.

- Chodzi bowiem o dokonanie pogłębionej, wszechstronnej diagnozy sytuacji oraz wypracowanie rekomendacji ukierunkowanych na stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju kardiologii i pokrewnych dyscyplin, co zostanie sformułowane w postaci kierowanego do władz państwowych i społeczeństwa "Stanowiska RRL w sprawie ograniczenia zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia w obliczu wyzwań demograficznych Polski" - informują organizatorzy.

Miejsce konferencji: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum